Kapucynki

Błogosławione Klaryski Kapucynki, męczennice z Hiszpanii

26 września 2019

Wśród 233 męczenników wojny domowej w Hiszpanii, beatyfikowanych 11 marca 2001 roku przez Jana Pawła II, znajduje się również pięć Klarysek Kapucynek: Maria Jezus Masiá Ferragut (1882 – 1936), Maria Weronika Masiá Ferragut (1884 – 1936) oraz Maria Felicyta Masiá Ferragut (1890 – 1936), a także Izabela Calduch Rovira (1882 – 1937) i Maria Milagros Ortells Gimeno (1882 – 1936).

Trzy pierwsze były rodzonymi siostrami. Ich rodzice: Wincenty Masiá oraz Teresa Ferragut mieli siedmioro dzieci. Pięć córek było mniszkami, a jedyny syn został kapucynem. Siostry urodziły się w Algemesí, a do klasztoru Klarysek Kapucynek wstąpiły kolejno w Agellent (Walencja). Przez siostry ze wspólnoty były uważane za rozmodlone, pokorne i usłużne. Pobożność wyniosły z domu rodzinnego. Czciły Eucharystię, Matkę Najświętszą, i miały szczególne nabożeństwo do Męki Pańskiej. Gdy nadeszły prześladowania związane z wybuchem rewolucji, schroniły się w domu rodzinnym. Tam oddane były modlitwie i zajmowały się pracami domowymi. 19 października zostały aresztowane wraz ze swą siostrą Józefą, Augustianką. Mająca wtedy osiemdziesiąt trzy lata ich matka Teresa dobrowolnie poszła z nimi, nie chcąc opuszczać swych córek. Przez osiem dni pozostawały w prowizorycznym więzieniu, urządzonym w klasztorze Fons Salutis. 25 października zostały stracone w Alzira. Matka patrzyła na śmierć swych córek, dodając im otuchy i zachęcając do wierności Oblubieńcowi.

Panie Boże, Ty zesłałeś na błogosławione dziewice i męczennice Marię Jezus, Weronikę i Felicytę dary niebios; pomóż nam w czasie naszej ziemskiej wędrówki naśladować ich cnoty i wraz z nimi cieszyć się wieczną radością w niebie. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

 

Izabela Calduch Rovira urodziła się w 1882 roku w Alcali de Chivert jako najmłodsza z piątki dzieci Franciszka Calduch Roure’s i Amparo Rovira. Wychowana w wierze katolickiej była wrażliwa na ubogich, którym chętnie niosła pomoc. W młodości przyjaźniła się z młodym, również bardzo wierzącym mężczyzną, jednak zerwała związek, aby obrać drogę życia zakonnego. Wstąpiła do klasztoru Klarysek Kapucynek w Castellón de la Plana. Siostry wspominały ją jako zawsze pogodną, spokojną i miłą dla innych. Prowadziła intensywne życie duchowe, wiodąc ascetyczne, przykładne życie. Była mistrzynią nowicjuszek. Po wybuchu rewolucji Izabela schroniła się u swojego brata, który był kapłanem w rodzinnej miejscowości. Została aresztowana 13 kwietnia 1937 roku wraz z franciszkaninem, o. Emanuelem Gelim. Następnego dnia, po brutalnym traktowaniu przez milicjantów, została zamordowana.

Boże Ojcze, błogosławione Izabela zostawiła nam świetlany przykład czystości i męstwa; niech jej zasługi wyjednają nam łaskę wierności Chrystusowi. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

Milagros Ortells Gimeno urodziła się w 1882 roku w Walencji. Wychowała się, jako najmłodsza z trójki rodzeństwa w pobożnej rodzinie Henryka Ortellsa i Dolores Gimeno. Od dzieciństwa przyjmowała różne formy umartwień i pokuty. Pragnąc surowego życia wstąpiła do klasztoru Klarysek Kapucynek w Walencji w 1902 roku. Zapamiętano ją jako rozmodloną i usłużną. Siostry nazywały ją swoją małą świętą. Kochała Eucharystię i Niepokalaną. 20 listopada 1936 roku została aresztowana. Ukrywała się w tym czasie z innymi siostrami zakonnymi w jednym z domów prywatnych. Stracono ją wraz z siedemnastoma innymi zakonnicami.

Boże, natchniona miłością do Ciebie błogosławiona Milagros, dziewica i męczennica, potrafiła znieść prześladowania i przezwyciężyć męki śmierci; spraw, abyśmy wspomagani jej modlitwą czynili stałe postępy w naszej miłości ku Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

oprac. s. Judyta na podstawie: T. Słotwiński, M. Damian, Święci franciszkańscy na każdy dzień, Wrocław 2008.

Może Cię również zainteresować