Wpisy w kategorii:

Kapucynki

Kapucynki

Relacja pomiędzy Kapucynami i Kapucynkami

22 stycznia 2022

Gdy kontempluje się w sposób panoramiczny ewolucję historyczną Klarysek Kapucynek, staje się jasne, że odnowa duchowa spowodowana powstaniem i rozpowszechnieniem Reformy kapucyńskiej miała wpływ na duchowość całych pokoleń kobiet, które pragnęły realizować własne aspiracje, włączając się w przeżywanie wspomnianej reformy w jej żeńskim obliczu.…

Czytaj więcej...

Kapucynki

Modlitewne czytanie Słowa Bożego

24 maja 2020

Modlitewne czytanie sprzyja osobistemu spotkaniu z Jezusem Chrystusem na sposób tak wielu postaci z Ewangelii: Nikodema i jego tęsknoty za życiem wiecznym, Samarytanki i jej tęsknoty za prawdziwym uwielbieniem, niewidomego od urodzenia i jego pragnienia wewnętrznego światła, Zacheusza i jego pragnienia, by stać się innym. Wszyscy oni dzięki temu spotkaniu zostali oświeceni i odrodzeni, ponieważ byli otwarci na doświadczenie miłosierdzia Ojca, który daje siebie samego przez swoje Słowo prawdy i życia.…

Czytaj więcej...