Wpisy w kategorii:

św. Klara z Asyżu

Bez kategorii św. Klara z Asyżu

Parafrazy i figury biblijne nawiązujące do metafory światła obecne w bulli kanonizacyjnej św. Klary z Asyżu „Clara Claris Praeclara”

21 sierpnia 2021

Chociaż „Clara claris praeclara” jest dokumentem oficjalnym, to nie został zredagowany w suchym, urzędowym tonie. Jego styl jest raczej poetycki, zawiera wiele pięknych wyrażeń, metafor, gry słów. Uważa się go za jeden z najpiękniejszych dokumentów papieskich. Wiele z nich odnosi się do imienia Klary – jasna. W dwóch fragmentach dokumentu została ona porównana do gorejącej pochodni oraz wysokiego świecznika. Wersy te zawierają odniesienia do czterech różnych miejsc w Biblii. Również w innych częściach bulli występują liczne aluzje do imienia Świętej,…

Czytaj więcej...

św. Klara z Asyżu

Odpowiedź na kryzys: Pod stopami Kościoła

3 stycznia 2021

Czy kobieta żyjąca osiemset lat temu może pomóc nam dobrze przeżyć kryzys, którego obecnie jesteśmy świadkami w Kościele? Jak zachować twórczą wierność i posłuszeństwo, nie ulegając bierności czy zamykaniu oczu na zło? W XIII wieku wierni Kościoła byli świadkami wielu zgorszeń. Był to czas ruchów heretyckich, w których wiele osób szukało alternatywy dla zepsutego życia sporej części duchowieństwa. Jednocześnie Pan Bóg powołał w tym trudnym czasie licznych proroków, wielkich świętych, którzy dali początek ruchowi odnowy duchowej.…

Czytaj więcej...

św. Klara z Asyżu

Pod stopami Kościoła

19 listopada 2020

Jednym z pragnień Świętej Klary z Asyżu było, aby siostry pozostawały „zawsze poddane pod stopami świętego Kościoła i ugruntowane w wierze katolickiej i stale zachowywały ubóstwo i pokorę Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Najświętszej Matki oraz świętą Ewangelię”. Dla niej samej uległość Kościołowi wiązała się z trudnościami i zmaganiami o wierność otrzymanemu charyzmatowi.…

Czytaj więcej...

św. Klara z Asyżu

Chrystus u świętej Klary z Asyżu

13 września 2020

Osoba Jezusa Chrystusa stanowi centrum doświadczenia Klary. Jego obraz jest zgodny z przekazem biblijnym i wypływa z kontemplacji Objawienia, ale także (a może właśnie dlatego!) posiada rysy charakterystyczne dla niepowtarzalnej wrażliwości duszy Świętej, która odkrywa wielorakie bogactwo swego Oblubieńca.…

Czytaj więcej...