aktualności Kapucynki

Dlaczego znak TAU i lilia?

19 grudnia 2017

Na naszej stronie pojawiło się nowe logo, które w prosty sposób ma wyrażać to kim jesteśmy i czym żyjemy. Wybrałyśmy znak TAU w połączeniu z lilią.

Święty Franciszek posługiwał się znakiem Tau podpisując nim swoje listy, rysując go na ścianach i znacząc go na samym sobie. Znak ten jest jedną z liter alfabetu hebrajskiego i greckiego. Swoim kształtem przypomina krzyż. Własnoręcznie wykonany przez Franciszka symbol Tau zachował się na kartce z błogosławieństwem dla brata Leona. Zamiłowanie Franciszka do tego szczególnego znaku wywodzi się z Pisma Świętego, zwłaszcza z Księgi Ezechiela, którego proroctwo było powszechnie znane i często komentowane w średniowieczu. Litera ta przypominała Świętemu Ukrzyżowanego, którego ukochał1.

Biała lilia symbolizuje dziewictwo i czystość, a także wybranie, boskie światło i chwałę2. Na kartach Biblii lilia wymieniona zostaje 22 razy. Była oznaką godności królów i książąt. W ikonografii przedstawiającej świętych i męczenników podkreśla ich niewinność i cnoty3. Wzór lilii umieszczonej w naszym logo możemy odnaleźć na fresku przedstawiającym świętą Klarę autorstwa Simone Martini, powstałym około 1325 roku, znajdującym się w bazylice dolnej świętego Franciszka w Asyżu. Lilia symbolizuje tu czystość i dziewictwo Klary4.

W naszym codziennym życiu i duchowości odwołujemy się do świętych z Asyżu: Franciszka i Klary. Ich duchowość i charyzmat, który przez ich powołanie Duch Święty wzbudził w Kościele, jest naszym stałym punktem odniesienia. Oni wprowadzają nas w modlitwę, kontemplację tajemnic życia Jezusa Chrystusa i prowadzą śladami Ubogiego Ukrzyżowanego. Znak Tau symbolizuje w naszym logo Franciszka, pokornego brata mniejszego, naznaczonego stygmatami męki Pańskiej. Lilia odnosi nas natomiast do czystej dziewicy Klary, oblubienicy Najwyższego Króla. Tak jak nie można rozdzielać duchowości Franciszka i Klary, ponieważ one uzupełniają się i wyjaśniają wzajemnie, tak nasze logo tworzy połączenie symbolu lilii z literą Tau.

Autorką logo jest Aleksandra Suszyńska, której dziękujemy za piękne i proste graficzne wyrażenie naszego projektu. Zapraszamy na stronę internetową pracowni Ligaturka: ligaturka.pl oraz na profil na Facebooku.

Przypisy:

  1. Por. D. Vorreux, Tau, w: Leksykon Duchowości Franciszkańskiej, Kraków – Warszawa 2016, kol. 1961-1968. Zob. również: Damien Vorreux, Francszkański symbol Tau. Historia, teologia i ikonografia, Kraków – Warszawa 2001.
  2. Por. J. Janowski, Lilia, w: Encyklopedia katolicka, Lublin 2004, kol. 1067-1068
  3. Por. B. Szczepanowicz, Atlas roślin biblijnych. Pochodzenie, miejsce w Biblii i symbolika, Kraków 2003, s. 146-148
  4. Por. S. Gieben, Italia francescana. Anno I – NN. 3-4 – lug-dic 1993 (LXVIII) Numero speciale, L’iconografia di Chiara d’Assisi, s. 14-15.

Może Cię również zainteresować