Modlitwa

Droga Krzyżowa – fragmenty listów świętej Klary z Asyżu

12 marca 2021

Stacja I Pan Jezus na śmierć skazany

Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Kochając Go, jesteście czysta, dotknąwszy, staniecie się jeszcze czystsza, przyjąwszy, jesteście dziewicą.

Panie Jezu, który z bezgranicznej miłości przyjąłeś niesprawiedliwy wyrok, a w nim wszelkie nasze powierzchowne i krzywdzące sądy, oczyszczaj nasze serca, abyśmy patrzyli na innych jak Ty – oczami pełnymi miłosierdzia.

Święta Klaro – módl się za nami.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

Stacja II Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona

Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Jego potęga jest większa, szlachetność wyższa, spojrzenie piękniejsze, miłość słodsza i cały wdzięk wytworniejszy.

Panie Jezu, największą siłę okazałeś, gdy wziąłeś na swoje ramiona krzyż, a w nim wszelkie zło nasze i całego świata. Dodawaj nam siły do dźwigania słabości własnych oraz naszych bliskich.

Święta Klaro – módl się za nami.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

Stacja III Pan Jezus upada po raz pierwszy

Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Bądźcie dzielną w świętej służbie rozpoczętej z gorącej tęsknoty za ubogim Ukrzyżowanym.

Panie Jezu, bolesny upadek nie zakończył Twojej krzyżowej drogi. Podniosłeś się, aby iść dalej. Wzmacniaj nasze siły i odwagę, aby podnosić się z każdego grzechu i nie ustawać w drodze wstępowania w Twoje ślady.

Święta Klaro – módl się za nami.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

Stacja IV Pan Jezus spotyka swoją Matkę

Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Najdroższa siostro, albo lepiej, pani godna wszelkiego szacunku, jesteście oblubienicą, matką i siostrą Pana mego Jezusa Chrystusa.

Panie Jezu, wypełniając wolę Twojego Ojca, stajemy się Twoją rodziną. Pozwól, abyśmy jak Maryja trwali wiernie przy Tobie obecnym w naszych najsłabszych siostrach i braciach.

Święta Klaro – módl się za nami.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

Stacja V Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi

Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Jeśli będziesz z Nim cierpieć, będziesz z Nim królować; jeśli będziesz dzielić z Nim ból, będziesz dzielić radość; jeśli będziesz umierała z Nim na krzyżu męczeńskim, będziesz mieszkała z Nim w niebie w chwale świętych.

Panie Jezu, Ty przyjąłeś pomoc Cyrenejczyka. Otwieraj nasze serca, abyśmy potrafili przyjmować pomoc tych „Szymonów”, których nam dajesz.

Święta Klaro – módl się za nami.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

Stacja VI Weronika ociera twarz Panu Jezusowi

Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Przestrzegaj, czego przestrzegasz, czyń, co czynisz, i nie ustawaj, lecz krokiem szybkim i lekkim, nie urażając stopy, żeby nie przylgnął do niej nawet pył, podążaj bezpiecznie z radością, ochoczo i ostrożnie ścieżką szczęśliwości.

Panie Jezu, Ty nagrodziłeś odwagę Weroniki, zostawiając jest obraz Twojego oblicza. Umacniaj naszą odwagę i zapał w kroczeniu Twoimi śladami i pozwalaj nam odkrywać Twoje oblicze w codziennych wydarzeniach.

Święta Klaro – módl się za nami.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

Stacja VII Pan Jezus upada po raz drugi

Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Patrz na Tego, który dla ciebie został wzgardzony; stań się dla Niego wzgardzona na tym świecie i idź za Nim.

Panie Jezu, upadki musiały być upokarzające, zatrzymywały pochód, powodowały złość i jeszcze większą agresję żołnierzy. Ty zgodziłeś się na te upokorzenia, aby być blisko nas w chwilach, gdy sami go doświadczamy. Niech Twoje pełne miłości spojrzenie przywraca nam godność.

Święta Klaro – módl się za nami.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

Stacja VIII Pan Jezus spotyka płaczące niewiasty

Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Uważam cię za pomocnicę samego Boga, która podnosi upadające członki Jego niewysłowionego Ciała.

Panie Jezu, Ty pomimo ogromnego cierpienia, dostrzegałeś zbliżających się do ciebie ludzi. Uwalniaj nas od skoncentrowania na sobie, abyśmy dostrzegali potrzeby i cierpienia naszych bliskich.

Święta Klaro – módl się za nami.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

Stacja IX Pan Jezus upada po raz trzeci

Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

W tym zaś zwierciadle jaśnieje błogosławione ubóstwo, święta pokora i niewymowna miłość.

Panie Jezu, we wszystkich kolejnych stacjach drogi krzyżowej, stałeś się naszym zwierciadłem. Pozwól nam wpatrywać się w Ciebie nieustannie, abyśmy po twoich śladach potrafili wchodzić w ubóstwo, pokorę i miłość.

Święta Klaro – módl się za nami.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

Stacja X Pan Jezus z szat obnażony

Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

O miłe Bogu ubóstwo! Jego towarzystwo raczył sobie ponad wszystko obrać Jezus Chrystus, który władał i włada niebem i ziemią, który przemówił i wszystko powstało.

Panie Jezu, Królu wszechświata, stoisz nagi, ubogi do granic możliwości. Uzdalniaj nas do oddawania się Ojcu i Jego opatrzności z ufnością.

Święta Klaro – módl się za nami.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

Stacja XI Pan Jezus przybity do krzyża

Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Wycierpiał On za nas wszystkich mękę krzyżową i wyrwał nas spod władzy księcia ciemności.

Panie Jezu, dając się przybić do krzyża, okazałeś swą wolność. Uzdalniaj również nas do wzrastania w coraz większej wolności, która pozwoli nam wybierać wolę Ojca.

Święta Klaro – módl się za nami.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

Stacja XII Pan Jezus umiera na krzyżu

Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Lisy mają nory, niebieskie ptaki gniazda, a Syn Człowieczy, to jest Chrystus, nie ma na czym oprzeć głowy, lecz skłoniwszy głowę, oddał ducha.

Panie Jezu, do końca oddałeś się Ojcu. Prowadź nas do coraz pełniejszego zawierzenia się Jego miłości i rezygnowania z własnych przywiązań, wygód i zabezpieczeń.

Święta Klaro – módl się za nami.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

Stacja XIII Pan Jezus zdjęty z krzyża

Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Uboga dziewico, obejmij ramionami ubogiego Chrystusa.

Panie Jezu, Maryja przyjęła w ramiona Twoje martwe ciało, pozwól nam z czystym sercem przyjmować Twoje żywe ciało w Najświętszym Sakramencie.

Święta Klaro – módl się za nami.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

Stacja XIV Pan Jezus złożony do grobu

Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Dostojna królowo, twój Oblubieniec, najpiękniejszy spośród synów ludzkich, stał się dla twego zbawienia najlichszym z ludzi, był wzgardzony, zbity, poraniony przez biczowanie na całym ciele i zmarł wśród męczarni na krzyżu; wpatruj się w Niego, rozmyślaj o Nim, uwielbiaj i staraj się Go naśladować.

Panie Jezu, pociągnij nas za sobą. Pomnażaj nasze siły, umacniaj wiarę i wlewaj w nasze serca Twoją Miłość, bo o własnych siłach nie jesteśmy w stanie wstępować w twoje ślady.

Święta Klaro – módl się za nami.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

oprac. Judyta OSCCap

Może Cię również zainteresować