Etapy formacji

Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, zrozumienie i poznanie, abym wypełniał Twoje święte i prawdziwe posłannictwo. (Modlitwa św. Franciszka przed Krucyfiksem)

Kandydatura – to pierwszy etap, gdzie wraz z siostrami istnieje możliwość rozeznania zrodzonego w sercu pragnienie życia jako klaryska kapucynka. Trwa on około jednego roku przez częstsze spotykania i rozmowy z siostrami.

Postulat – jest to moment, kiedy rozpoczyna się codzienne życie za klauzurą. To czas dalszego rozeznawania swego powołania do życia kontemplacyjnego we wspólnocie sióstr. Odbywa się ono zarówno na płaszczyźnie duchowej jak i ludzkiej. Celem jest pomoc w osiągnięciu pełniejszej dojrzałości uczuciowej by jak najlepiej odpowiedzieć na otrzymane powołanie i przygotować się do nowicjatu.

Nowicjat – trwa dwa lata. To dalszy etap formacyjny w dokładniejszym rozeznawaniu wezwania Bożego do klariańskiej wspólnoty. Czas głębszego wnikania w życie kontemplacyjne i klauzurowe we wspólnocie sióstr. To również przygotowywanie swego umysłu i serca na złożenie pierwszych ślubów zakonnych.a

Pierwsze śluby – oto czas nieustannego uczenia się bycia Oblubienicą Jezusa pośród codzienności modlitwy, pracy, milczenia i życia wspólnego.

Śluby wieczyste – ostateczne „TAK” dane Jezusowi Chrystusowi w odpowiedzi na Jego Oblubieńczą Miłość…

Formacja permanentna – czas dojrzewania, nawracania się, upodabniania do Oblubieńca, który nas powołał.

Wśród różnych dobrodziejstw, które otrzymałyśmy i co dzień otrzymujemy od hojnego Dawcy, Ojca miłosierdzia, i za które powinnyśmy chwalebnemu Dobroczyńcy całym sercem dziękować, jest wielkie dobrodziejstwo naszego powołania (Testament św. Klary).

Obłóczyny:

 

Pierwsze śluby:

 

Śluby wieczyste: