aktualności

Kapituła wyborów 2020 r.

22 lutego 2020

Przy wyborze opatki siostry są zobowiązane zachowywać kanoniczny sposób wyboru. Niech się postarają zawczasu, aby był obecny minister generalny lub prowincjalny zakonu braci mniejszych, który słowem Bożym zachęci je do przeprowadzenia wyboru w całkowitej zgodzie i ku ogólnemu pożytkowi.

Wybrana niech rozważa, jaki ciężar wzięła na siebie i komu ma zdać rachunek za powierzone sobie owieczki. Niech się stara innym przewodniczyć bardziej cnotami i świętymi obyczajami niż urzędem, aby siostry pociągnięte jej przykładem słuchały raczej z miłości niż z bojaźni. Niech się wystrzega osobistych przywiązań, aby kochając bardziej niektóre nie gorszyła całości. Niech pociesza smutne. Niech będzie również ostatnią ucieczką dla strapionych, bo jeśli one nie znajdą u niej skutecznego lekarstwa, może je ogarnąć rozpacz.

Podwładne zaś siostry niech pamiętają, że dla Boga wyrzekły się własnej woli. Dlatego mają ścisły obowiązek słuchać swoich opatek we wszystkim, co Panu przyrzekły zachowywać i co nie sprzeciwia się ich duszy i naszej profesji. Opatka zaś niech im okazuje tyle dobroci, by mogły z nią rozmawiać i obchodzić się jak panie ze swoją służebnicą. Bo tak powinno być, aby opatka była służebnicą wszystkich sióstr.
Napominam i zachęcam w Panu Jezusie Chrystusie, aby siostry wystrzegały się wszelkiej pychy, próżnej chwały, zazdrości, chciwości , troski i zapobiegliwości tego świata, obmowy, szemrania, niezgody i podziału. Niech dbają o wzajemne zachowanie miłości i jedności, która jest więzią doskonałości. (Reguła świętej Klary, 4.10).

Ważny czas kapituły wyborów jest dla wspólnoty okazją do wsłuchiwania się w głos Ducha Świętego, rozeznawania, otwierania się na zmiany i przyjmowanie w posłuszeństwie nowych zadań i obowiązków.

Ósma kapituła wyborcza w historii naszego domu miała miejsce 22 lutego 2020 roku. Po raz pierwszy przewodniczył jej Minister prowincjalny, br. Tomasz Żak. Po Eucharystii wybrany został nowy Zarząd w składzie:

s. Miriam Kołodziejczyk – opatka

s. Monika Szczepanik – wikaria

s. Małgorzata Kalisztan – radna.

Dziękujemy naszym Siostrom i Braciom oraz wszystkim osobom, które wspierały nas w tym szczególnym czasie swoją modlitwą.

Siostrom, które rozpoczynają swoją posługę życzymy światła Ducha Świętego!

Może Cię również zainteresować