Modlitwa w intencji Braci Mniejszych Kapucynów

Święta Matka Klara napisała w swoim Testamencie: „Gdy Najwyższy Ojciec niebieski przez swoje miłosierdzie i łaskę raczył oświecić moje serce, bym za przykładem i nauką błogosławionego Ojca naszego Franciszka czyniła pokutę, wkrótce po jego nawróceniu, wraz z niewielu siostrami, które Pan mi dał zaraz po moim nawróceniu, dobrowolnie przyrzekłam mu posłuszeństwo”.

Tak również my, jej córki, uznajemy Generała Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów za następcę świętego Franciszka. Czujemy się duchowo związane z naszymi braćmi tegoż Zakonu. Szczerze pragniemy współpracować z nimi, aby coraz lepiej wypełniać Regułę i Konstytucje. Poddajemy się też duchowemu kierownictwu tych braci.

Tę braterską więź przyrzekł seraficki Ojciec pisząc: „Chcę i przyrzekam osobiście i przez moich braci zawsze opiekować się wami starannie, tak jak nimi, i specjalnie o was się troszczyć”.

z Konstytucji Mniszek Klarysek Kapucynek

Nasza szczególna więź z Braćmi Mniejszymi Kapucynami wyraża się również w stałej pamięci o nich w naszej modlitwie. Wtorek jest dniem, gdy nasze modlitwy ofiarujemy zwłaszcza w ich intencji. Pamiętamy z wdzięcznością o Braciach, którzy pełnią posługę wobec naszej wspólnoty, jak kapelan czy spowiednik, ale również o wszystkich innych, ogarniając zwłaszcza Braci przebywających na misjach. Każda z nas na stałe otacza modlitwą jednego lub dwóch misjonarzy, którego imię otrzymuje zaraz po wstąpieniu do Zakonu.

Zapraszamy na strony naszych Braci:

www.kapucyni.pl – Bracia Mniejsi Kapucyni w Polsce

www.ofmcap.org – Kuria Generalna Braci Mniejszych Kapucynów

www.misje.kapucyni.pl – strona poświęcona misjom kapucyńskim