Modlitwa św. Weronika Giuliani

Nowenna do Ducha Świętego

31 maja 2019

Dzień I – piątek, 31 maja – Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. (Łk 1, 40-45)

O Boże! O Boże! Nie mogę opisać tego, czego doświadczyłam w tym momencie. Wydawało mi się, że Pan pociągał mnie ku sobie, do ścisłej jedności z sobą i niemal przekształcił mnie w siebie. Czułam się cała ogniem i cała we wszystkim oddana i stała w Jego świętej woli. Tu zrozumiałam i doświadczyłam szczęścia duszy, która jest na stałe poddana Jego świętej woli. (Dz 2, 288)

Módlmy się. Boże, Ty uświęcasz swój Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody, ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię i dokonaj w sercach wiernych tych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Dzień II – sobota, 1 czerwca

W owym zaś dniu o nic Mnie nie będziecie pytać. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. (J 16,23-24)

Oblubienico Moja, miłe mi są Twoje uczynki miłosierdzia wobec tych, którzy są w mojej niełasce, dlatego potwierdzam cię jako pośredniczkę, jak tego pragniesz. (…) Mój Panie, masz mi do wyświadczenia łaski; szczególnie proszę Cię o nawrócenie grzeszników. (Dz 1, 37)

Módlmy się. Boże, Ty uświęcasz swój Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody, ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię i dokonaj w sercach wiernych tych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Dzień III – Niedziela, 2 czerwca, Wniebowstąpienie Pańskie

Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, błogosławiąc Boga. (Łk 24, 50-53)

Tego dnia w uroczystość chwalebnego Wniebowstąpienia, wydawało mi się, że Pan ukazał mi się w wewnętrznej wizji. (…) Wydawało mi się, że widziałam Pana w chwale, trzymającego w ręce swój najświętszy Krzyż. Wskazywał mi jako Wódz, że prawdziwą drogą, aby iść ku Niemu, jest Krzyż. (Dz 1, 332-333)

Módlmy się. Boże, Ty uświęcasz swój Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody, ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię i dokonaj w sercach wiernych tych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Dzień IV – Poniedziałek, 3 czerwca

Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie – każdy w swoją stronę, a Mnie zostawicie samego. Ale Ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze Mną. To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat. (J 16, 32-33)

Przyszedłem, aby ci ukazać, że wszelkie dobro, które mógłbym kiedykolwiek dać duszy, wszystko zależy ode Mnie, Najwyższego Dobra. (Dz 1, 922)

Módlmy się. Boże, Ty uświęcasz swój Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody, ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię i dokonaj w sercach wiernych tych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Dzień V – wtorek, 4 czerwca

Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. (J 17, 9-11)

Och! Moje Najwyższe Dobro, przyjdź i nie opóźniaj się więcej, aby wypełnić moją duszę Twoją świętą miłością. Moja dusza jest Twoją oblubienicą i nie pragnie niczego innego jak tylko Ciebie. Ty sam dzierżysz absolutną władzę we mnie całej, a ja nie pragnę niczego innego jak tylko Ciebie, mój Panie, mój Boże i mój Oblubieńcze. (Dz 1, 601)

Módlmy się. Boże, Ty uświęcasz swój Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody, ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię i dokonaj w sercach wiernych tych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Dzień VI – środa, 5 czerwca

Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. (J 17,13)

Wydawało mi się, że słyszę jakby pukanie do mojego serca, słysząc jednocześnie słowa: Otwórz Mi, siostro Ma, oblubienico. (…) I wydawało mi się, że Pan wszedł do mojego serca z wielką radością i weselem. (Dz 1, 179)

Módlmy się. Boże, Ty uświęcasz swój Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody, ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię i dokonaj w sercach wiernych tych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Dzień VII – czwartek, 6 czerwca

Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich». (J 17, 25-26)

Mój Panie, Ty jesteś całą moją nadzieją, moją pomocą. Boże, nasz Pomocniku, nasz Obrońco, Boże sprawiedliwy, Boże prawdziwy, Boże wierny; Światło nasze, Pokoju nasz, Życie nasze, Szczęście nasze. O Boże, chciałabym Cię przyzwać wszystkimi, najbardziej skutecznymi imionami; ale nie jestem w stanie ich wiele odnaleźć. Jesteś moim Ojcem, moim Władcą, moim Odkupicielem, moim Królem, moim Oblubieńcem.(Dz 1, 641)

Módlmy się. Boże, Ty uświęcasz swój Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody, ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię i dokonaj w sercach wiernych tych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Dzień VIII – piątek, 7 czerwca

A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje! I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie? Odparł Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje!. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz Mnie? I rzekł do Niego: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje! (J 21, 15-17)

Powiedz Mi, kochasz Mnie? Odpowiedziałam: Tak, kocham Cię, ale nie ja. Twoja miłość czyni wszystko dla mnie, we mnie i poza mną. Pociągnij mnie poza mnie, aby przyciągnąć mnie i umieścić całą w Tobie. (Dz 2,108)

Módlmy się. Boże, Ty uświęcasz swój Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody, ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię i dokonaj w sercach wiernych tych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Dzień IX – sobota, 8 czerwca

Piotr obróciwszy się zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na Jego piersi  (J 21, 20)

W święto świętego Jana z wielką wiarą modliłam się do niego (…) i prosiłam go o tę łaskę, aby pozwolił mi odpocząć na Sercu Jezusa. Tak mówiąc, poczułam w jednej chwili, że moja dusza jest cała uniesiona do Boga (…) wspomniany Święty ukazał mi się lśniący i ubrany w białą szatę, całą pokrytą perłami i cennymi klejnotami. (…) Pociągnął duszę moją do bardziej intymnego zjednoczenia. To zjednoczenie trwało bardzo krótko, ale wiem, że przyniosło wielką korzyść mojej duszy. (Dz 1, 189)

Módlmy się. Boże, Ty uświęcasz swój Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody, ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię i dokonaj w sercach wiernych tych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Może Cię również zainteresować