Modlitwa św. Weronika Giuliani

Nowenna do świętej Weroniki Giuliani

30 czerwca 2019

Dzień I

Często obejmując Ukrzyżowanego, którego miałam w celi, mówiłam: Panie, nie chcę Cię puścić, dopóki nie usłyszę, że chcesz nawrócić do siebie jakąś duszę. Tak, mój Boże, jako że mój głos jest nieskuteczny, niech mówią za mnie te Twoje Rany. (z Dziennika św. Weroniki)

 

Litania do św. Weroniki:

Chryste, eleison.                                                                       – Kyrie, eleison. Chryste, eleison.

Chryste, usłysz nas.                                                                 – Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże,                                                                 – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

 

Święta Maryjo, Dziewico i Matko                                                           – módl się za nami.

Święty Józefie, Oblubieńcze Bogarodzicy

Święty Franciszku, bracie Chrystusa ubogiego

Święta Klaro, oblubienico Chrystusa Ukrzyżowanego

Święta Weroniko, prawdziwy obrazie Jezusa w gorącej miłości

Święta Weroniko, prawdziwy obrazie Jezusa w przylgnięciu do Ojca

Święta Weroniko, prawdziwy obrazie Jezusa w posłuszeństwie Duchowi

Święta Weroniko, prawdziwy obrazie Jezusa w wytrwałej modlitwie

Święta Weroniko, prawdziwy obrazie Jezusa w przeżywaniu Pasji

Święta Weroniko, prawdziwy obrazie Jezusa w noszeniu krzyża

Święta Weroniko, prawdziwy obrazie Jezusa w darze stygmatów

Święta Weroniko, prawdziwy obrazie Jezusa w trosce o zbawienie dusz

Święta Weroniko, prawdziwy obrazie Jezusa w pragnieniu nawracania grzeszników

Święta Weroniko, prawdziwy obrazie Jezusa w gorliwej służbie

Święta Weroniko, prawdziwy obrazie Jezusa w codziennej pracy

Święta Weroniko, prawdziwy obrazie Jezusa w heroicznej pokorze

Święta Weroniko, prawdziwy obrazie Jezusa w znoszeniu niesprawiedliwości

Święta Weroniko, prawdziwy obrazie Jezusa w oddaniu Maryi

 

Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie.

Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

 

Módl się za nami święta Weroniko.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się. Boże, Ty wsławiłeś świętą Weronikę dziewicę znamionami męki Twojego Syna; dozwól nam za jej przykładem i wstawiennictwem, byśmy upodobnili się do Chrystusa w pokornym przyjęciu krzyża i cieszyli się w dniu Jego chwały. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Dzień II

Tak, Panie mój, oto ja gotowa na wszystko, czego chcesz. Jestem Twoja, i ze względu na Twoją miłość oddam życie i krew, byle się Tobie podobać i aby spełnić Twoją świętą wolę. (z Dziennika św. Weroniki)

 

Litania do św. Weroniki…

 

Dzień III

O nieskończona miłości mojego Pana, przyjdź do mnie, wchłoń mnie, ażebym mogła Cię kochać z serca Twoją miłością. Już się nie spóźniaj: teraz jest czas, tak, tak, przyjdź. (z Dziennika św. Weroniki)

 

Litania do św. Weroniki…

 

Dzień IV

Ach! Mój drogi Jezu, powróć szybko do mojego serca. Już jest ono Twoim schronieniem, a moja dusza jest Twoją oblubienicą. Wzywa Cię ona i pragnie. Powróć do niej. ( z Dziennika św. Weroniki)

 

Litania do św. Weroniki…

 

Dzień V

Teraz i na zawsze poświęcam się cała Tobie, mój Boże, a dzięki przymierzu ogołoć mnie całą ze wszystkiego, co może mi przeszkodzić w doświadczaniu Twojej świętej miłości i w trwaniu w Twojej Bożej obecności. (z Dziennika św. Weroniki)

 

Litania do św. Weroniki…

 

Dzień VI

Przyjdź, przyjdź, moje najwyższe Dobro i ze względu na Twą litość nie odrzucaj mnie. Przyjdź i spraw, abym mogła Cię objąć, ucałować i zjednoczyć się całkowicie z Tobą. Abym już nigdy nie odłączyła się od mojego Dobra. Zapraszam Cię i oczekuję, moje ukochane Dobro. (z Dziennika św. Weroniki)

 

Litania do św. Weroniki…

 

Dzień VII

Tak, mój Panie, ogołoć mnie ze wszystkiego, spraw, aby pozostała we mnie jedynie Twoja miłość i Twoja święta wola. Pozostaję w Twoim Sercu. (z Dziennika św. Weroniki)

 

Litania do św. Weroniki…

 

Dzień VIII

Mój drogi Jezu, gdyby to było możliwe chciałabym, aby cały świat Cię przyzywał, zapraszał i kochał całym sercem; jednak ja chciałabym się przed wszystkimi pochwalić i kochać Cię najmocniej ze wszystkich. (z Dziennika św. Weroniki)

 

Litania do św. Weroniki…

 

Dzień IX

Panie, ofiaruję Ci Twoje święte rany. Niech one przemawiają za mnie i dziękują Ci za to wszystko, czego udzieliłeś mojej duszy. (z Dziennika św. Weroniki)

 

Litania do św. Weroniki…

 

Zapraszamy do czytelni, w której gromadzimy teksty dotyczące św. Weroniki Giuliani.

Przebudzenie Giganta – POLECAMY!!!

Może Cię również zainteresować