św. Weronika Giuliani

Nowenna do świętej Weroniki

30 czerwca 2018
Dzień I

JESTEM, KTÓRY JESTEM. Mogę wszystko. Mojej mocy nikt nie może dosięgnąć (…) Dusza kocha Moją miłością, kocha we Mnie, ze Mną i dla Mnie1.

Panie Jezu, Miłości odwieczna. Ty jesteś wszechmocny, pozwól bym kochała w Tobie, z Tobą i dla Ciebie tych wszystkich, których stawiasz na mojej drodze. Zwłaszcza tych, którzy są mi najbliżsi i których kochać jest mi najtrudniej.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

Święta Weroniko, która znalazłaś Miłość – módl się za nami.

 

Dzień II

Mój Boże, chcę iść za Tobą za tych wszystkich, którzy teraz uciekają od Ciebie2.

Panie Jezu, Miłości odwieczna. Ty jesteś drogą, prawdą i życiem. Nie pozwól mi nigdy zbaczać z drogi, którą mnie prowadzisz. Pragnę iść zawsze za Tobą, z Tobą i ku Tobie pociągać również innych.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

Święta Weroniko, która znalazłaś Miłość – módl się za nami.

 

Dzień III

Święta pokora znajduje sposób, by we wszystkim wypełniać wolę Bożą i czyniąc ją, osiąga niemałą korzyść dla duszy; ponieważ łącząc się cała z Bożą wolą, wyciska się w niej prawdziwa droga, prawda i życie, którym jest Bóg3.

Panie Jezu, Miłości odwieczna. Ty zawsze i we wszystkim wypełniasz wolę Ojca. Proszę Cię o dar ufności, bym woli  Ojca pragnęła, potrafiła ją rozpoznawać i na nią się zgadzać.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

Święta Weroniko, która znalazłaś Miłość – módl się za nami.

 

Dzień IV

Ja jestem samą prawdą; chcę, aby dusze, moje oblubienice, kroczyły w prawdzie4.

Panie Jezu, Miłości odwieczna. Ty jesteś samą prawdą. Oświecaj moje serce, pozwalaj mi poznawać siebie w Twojej prawdzie. Pozwalaj mi widzieć siebie, tak jak Ty mnie widzisz.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

Święta Weroniko, która znalazłaś Miłość – módl się za nami.

 

Dzień V

Bądź spokojna, ponieważ jestem twoim Panem. Jeśli nic nie wiesz, jeśli nic nie możesz, Ja jestem wszystkim5. Ja jestem twoją księgą6.

Panie Jezu, Miłości odwieczna. Oddaję Ci siebie w doświadczeniu mojej słabości i zagubienia. Proszę Cię, bądź Ty sam moim wszystkim, źródłem życia, pokoju, mocy i światła.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

Święta Weroniko, która znalazłaś Miłość – módl się za nami.

 

Dzień VI

Ucz się ode Mnie. Ja jestem twoim jedynym dobrem. Zapraszam cię do cierpienia7

Panie Jezu, Miłości odwieczna. Ty odkupiłeś mnie przyjmując Krzyż i uczyniłeś to z wielką hojnością i miłością. Pozwól mi wraz z Tobą przeżywać moje cierpienie, naucz mnie nadawać mu sens.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

Święta Weroniko, która znalazłaś Miłość – módl się za nami.

 

Dzień VII

Ja jestem twoim Bogiem miłości, Ja jestem twoim wiernym oblubieńcem, Ja jestem twoim umiłowanym i ty jesteś moja umiłowana. Czego pragniesz?8

Panie Jezu, Miłości odwieczna. Ty jesteś wierny w swej miłości do mnie, okazujesz mi cierpliwość, uwagę i troskę. Chcę oddawać Ci moje pragnienia.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

Święta Weroniko, która znalazłaś Miłość – módl się za nami.

 

Dzień VIII

Ja jestem Bożą miłością i przychodzę, aby przekazać to twojemu sercu. Chcę, abyś ty dała Mi całą siebie9

Panie Jezu, Miłości odwieczna. Oddaję Ci siebie. Oddaję Ci siebie, bo wiem, że jesteś pełen miłości i delikatności. Tylko w Tobie mogę odnaleźć spełnienie.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

Święta Weroniko, która znalazłaś Miłość – módl się za nami.

 

Dzień IX

Znalazłam Miłość! Miłość pozwoliła się zobaczyć… Powiedzcie to wszystkim, powiedzcie to wszystkim!10

Panie Jezu, Miłości odwieczna. Uwielbiam Cię i do Ciebie pragnę należeć. Chcę mówić innym o Twej miłości i mocy, bo Ty działasz cuda w moim życiu.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

Święta Weroniko, która znalazłaś Miłość – módl się za nami.

 

oprac. s. Judyta

Przypisy:

  1. Dziennik III, 917.
  2. Dziennik I, 421.
  3. Dziennik I, 908.
  4. Dziennik III, 26.
  5. Dziennik I, 109.
  6. Dziennik V, 403.
  7. Dziennik III, 905.
  8. Dziennik I, 449.
  9. Dziennik I, 449.
  10. Ostatnie słowa św. Weroniki wypowiedziane tuż przed śmiercią.

Może Cię również zainteresować