Modlitwa św. Franciszek z Asyżu

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego Pokoju – nowenna do świętego Franciszka

25 września 2020

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego Pokoju
Abyśmy siali miłość, tam gdzie panuje nienawiść
Wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda
Wiarę, tam gdzie panuje zwątpienie
Nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz
Światło, tam gdzie panuje mrok
Radość, tam gdzie panuje smutek.
Spraw abyśmy mogli 
Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać
Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć
Nie tyle szukać miłości co kochać
Albowiem dając, otrzymujemy
Wybaczając, zyskujemy przebaczenie
A umierając rodzimy się do wiecznego życia.

 

Dzień Pierwszy: Miłość

Abyśmy siali miłość, tam gdzie panuje nienawiść
Wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda

Pan mówi: Miłujcie nieprzyjaciół waszych czyńcie dobrze tym, którzy was nienawidzą i módlcie się za prześladujących i spotwarzających was. Ten bowiem rzeczywiście kocha swego nieprzy­jaciela, kto nie boleje nad doznawaną krzywdą, lecz dla miłości Bożej smuci się grzechem jego duszy. I czynem okazuje mu miłość. (św. Franciszek)

Św. Franciszku, miłością bliźniego przepełniony, ucz nas jak podążać drogą miłości i przebaczenia odtwarzając w sobie obraz Bożego synostwa.

Wszechmogący Dobry Boże, który uczyniłeś św. Franciszka orędownikiem pokoju prosimy, abyśmy przez jego wstawiennictwo i przykład stale się nawracali i umacniali w Twojej miłości stając się narzędziem Twojego pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Dzień Drugi: Wiara

Abyśmy siali Wiarę, tam gdzie panuje zwątpienie

I Pan dał mi w kościołach taką wiarę, że tak po prostu modliłem się i mówiłem: “Wielbimy Cię, Panie Jezu Chryste, tu i we wszystkich kościołach Twoich, które są na ca­łym świecie i błogosławimy Tobie, że przez święty krzyż Twój odkupiłeś świat”. (św. Franciszek)

Św. Franciszku, wypraszaj nam łaskę żywej wiary, abyśmy świadectwem naszego życia budowali wspólnotę Kościoła. Prosimy o łaskę wiary w Kościół, mistyczne ciało Chrystusa, abyśmy potrafili dostrzegać Oblicze Boże w każdym jego członku i uwielbiać w nim naszego Stwórcę i Odkupiciela.

Wszechmogący Dobry Boże, który uczyniłeś św. Franciszka orędownikiem pokoju prosimy, abyśmy przez jego wstawiennictwo i przykład stale się nawracali i umacniali w Twojej miłości stając się narzędziem Twojego pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Dzień Trzeci: Nadzieja

Abyśmy siali Nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz

 W Tobie, Panie, położyłem nadzieję, nie będę zawstydzony na wieki w sprawiedliwości Twojej uwolnij mnie i wyrwij mnie. Nakłoń ku mnie Twego ucha i zbaw mnie. (św. Franciszek)

Św. Franciszku wypraszaj nam łaskę niezachwianej nadziei, abyśmy w chwilach zwątpienia potrafili całkowicie przylgnąć do słowa Bożego i z rozważania Tajemnicy paschalnej czerpać siłę do stawiania czoła przeciwnościom i życiowym trudom.

Wszechmogący Dobry Boże, który uczyniłeś św. Franciszka orędownikiem pokoju prosimy, abyśmy przez jego wstawiennictwo i przykład stale się nawracali i umacniali w Twojej miłości stając się narzędziem Twojego pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Dzień Czwarty: Światło

Abyśmy siali Światło, tam gdzie panuje mrok

Bracia, którzy z nim przebywali, wiedzą jak codziennie i stale głosił Jezusa, jak słodko i rozkosznie rozprawiał o Nim, jak łagodnie i z pełną miłością rozmawiał na jego temat. Z obfitości serca usta mówią. Światłe źródło miłości napełniało jego całe wnętrze i biło na zewnątrz. Zaprawdę bardzo dużo miał wspólnego z Jezusem. Jezusa nosił w sercu, Jezusa na ustach, Jezusa w uszach, Jezusa w oczach, Jezusa na rękach, Jezusa w całym ciele. (Tomasz z Celano)

Św. Franciszku ogarnięty seraficką miłością, wypraszaj nam łaskę żarliwej miłości, która angażując nas całkowicie przemieni nasze wnętrze.

Wszechmogący Dobry Boże, który uczyniłeś św. Franciszka orędownikiem pokoju prosimy, abyśmy przez jego wstawiennictwo i przykład stale się nawracali i umacniali w Twojej miłości stając się narzędziem Twojego pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Dzień Piąty: Radość

Abyśmy siali Radość, tam gdzie panuje smutek.

Gdy zaś wymawiał lub słyszał imię Jezusa, przepełniał się taką wewnętrzna radością, że obecnym wydawało się, iż zmienia się zewnętrznie, jakby spróbował czegoś słodkiego, jak miód, co zmieniało jego smak albo harmonijnie brzmiący dźwięk zmieniał jego słuch. (św. Bonawentura)

Panie, prosimy Cię przez wstawiennictwo św. Franciszka, abyśmy w chwilach smutku i cierpienia potrafili wzywać Twego imienia i z jednoczenia się z Tobą czerpać głęboką radość. Przemieniaj swoją łaską to co wydaje się nam  gorzkie w słodycz.

Wszechmogący Dobry Boże, który uczyniłeś św. Franciszka orędownikiem pokoju prosimy, abyśmy przez jego wstawiennictwo i przykład stale się nawracali i umacniali w Twojej miłości stając się narzędziem Twojego pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Dzień Szósty: Pociecha

Spraw abyśmy mogli
Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać.

Błogosławiony Franciszek, pomimo że był bardzo osłabiony chorobami, z wielkim zapałem ducha oraz wewnętrzną i zewnętrzną radością wielbił Pana, i powiedział do pewnego brata: „Jeżeli więc mam wkrótce umrzeć, zawołajcie mi brata Anioła i brata Leona, aby mi zaśpiewali o siostrze śmierci”. Przyszli owi braci do niego i z rzęsistymi łzami śpiewali „Pieśń Brata Słońca” i innych stworzeń Pana, którą sam Święty w czasie swej choroby ułożył na chwałę Pana i dla pocieszenia duszy swojej i innych; w tej pieśni, przed ostatnią zwrotką, dodał on zwrotkę o siostrze śmierci, mianowicie: „Pochwalony bądź, mój Panie, przez siostrę naszą, śmierć cielesną, od której żaden człowiek żyjący nie może uciec. Biada temu, kto umrze w grzechach śmiertelnych! Szczęśliwy ten, kto się odnajdzie w Twojej najświętszej woli, gdyż druga śmierć nie uczyni mu nic złego”.

Św. Franciszku pełen Ducha Bożego, ucz nas przyjmowania i zgody na to co nas przekracza, czerpania pociechy i odnajdywania szczęścia w pełnieniu Woli Ojca.

Wszechmogący Dobry Boże, który uczyniłeś św. Franciszka orędownikiem pokoju prosimy, abyśmy przez jego wstawiennictwo i przykład stale się nawracali i umacniali w Twojej miłości stając się narzędziem Twojego pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Dzień Siódmy: Zrozumienie

Spraw abyśmy mogli nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć.

Błogosławieni pokój czyniący, bo nazwani będą synami Boga. Nie może poznać sługa Boży, ile ma cierpliwości i pokory, dopóki się wszystko dzieje po jego myśli. Gdy zaś przyjdzie czas, kiedy ci, którzy po­winni postępować według jego woli, zaczną mu się sprzeciwiać, ile wtedy okaże cierpliwości i pokory, tyle jej ma, nie więcej.

Św. Franciszku, ucz nas przyjmowania daru drugiego człowieka z jego odmiennością, który objawia nam prawdziwą głębię naszego człowieczeństwa.

Wszechmogący Dobry Boże, który uczyniłeś św. Franciszka orędownikiem pokoju prosimy, abyśmy przez jego wstawiennictwo i przykład stale się nawracali i umacniali w Twojej miłości stając się narzędziem Twojego pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Dzień Ósmy: Dawanie

Albowiem dając, otrzymujemy

Błogosławiony człowiek, który znosi swego bliźniego z jego ułomnościami, tak jak chciałby, aby jego znoszono, gdyby był w podobnym położeniu.

Błogosławiony sługa, który Panu Bogu oddaje wszystkie dobra, kto bowiem cokolwiek za­trzymałby dla siebie, ukrywa w sobie pieniądze Pana Boga swego i to, co sądził, że ma, będzie mu odjęte.

 

Św. Franciszku miłośniku ubóstwa, ucz nas radości z dawania, abyśmy nie zatrzymywali  niczego z siebie dla siebie, aby nas całych przyjął Ten, który cały nam się oddaje.

Wszechmogący Dobry Boże, który uczyniłeś św. Franciszka orędownikiem pokoju prosimy, abyśmy przez jego wstawiennictwo i przykład stale się nawracali i umacniali w Twojej miłości stając się narzędziem Twojego pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Dzień Dziewiąty: Umieranie

A umierając rodzimy się do wiecznego życia.

„Najdrożsi, idźcie po dwóch w różne strony świata, głosząc ludziom pokój i pokutę na odpuszczenie grzechów. Bądźcie cierpliwi w uciskach. Czujcie się bezpieczni, gdyż Pan wypełni swoją obietnicę.  Pytającym odpowiadajcie pokornie, prześladującym błogosławcie, krzywdzącym was i ubliżającym dziękujcie, ponieważ ze względu na nich czeka nas królestwo wieczne”. A oni, z wielką radością i uciechą przyjęli rozkaz świętego posłuszeństwa i upadli kornie na ziemię przed świętym Franciszkiem.  On zaś, ściskając ich, słodko i ze czcią mówił do każdego: Zrzuć swą troskę na Pana, a On cię podtrzyma.

Św. Franciszku, ucz nas umierania dla siebie, abyśmy coraz pełniej żyli według Ewangelii stając się mieszkaniem Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Wszechmogący Dobry Boże, który uczyniłeś św. Franciszka orędownikiem pokoju prosimy, abyśmy przez jego wstawiennictwo i przykład stale się nawracali i umacniali w Twojej miłości stając się narzędziem Twojego pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Opracowanie: s. Anita Rachwał OSCCap

Może Cię również zainteresować