aktualności

Pierwsze Śluby s. M. Anity od Dobrego Pasterza

4 października 2017

Dziś wielka radość w naszej wspólnocie. W dniu, w którym świętujemy uroczystość św. Franciszka z Asyżu, s. Maria Anita od Dobrego Pasterza złożyła pierwszą profesję. Eucharystii przewodniczył Minister Prowincjalny br. Tomasz Żak. Zgromadziła się również najbliższa rodzina i przyjaciele s. Anity oraz bracia Kapucyni, proboszcz naszej parafii,  ks. Wiesław, a także ks. Arkadiusz z rodzinnego miasta neoprofeski. Jest to ważne wydarzenie dla całej naszej wspólnoty oraz znaczący moment na drodze powołania s. Anity.

Ja, siostra …, której Pan dał łaskę, że stanowczo pragnę doskonalej zachowywać Ewangelię Chrystusową, na chwałę Bożą, wobec zgromadzonych tutaj sióstr, w ręce twoje Matko …, ślubuję na trzy lata, żyć w posłuszeństwie, bez własności i w czystości według Reguły Ubogich Sióstr świętej Klary, zatwierdzonej przez papieża Innocentego IV i Konstytucji Zakonu Klarysek Kapucynek, aprobowanych przez Stolicę Apostolską, oraz pilnie przestrzegać klauzury przez Kościół ustanowionej według tychże Konstytucji. Całym sercem oddaję się tej zakonnej rodzinie, aby pod działaniem Ducha Świętego a za wstawiennictwem Niepokalanej Dziewicy Maryi, świętego naszego Ojca Franciszka, świętej naszej Matki Klary i wszystkich świętych oraz z pomocą sióstr poświęcić się służbie Boga i Kościoła.

Gdy zgłasza się do nas osoba pragnąca rozpocząć życie w naszym Zakonie, musi upłynąć przynajmniej rok, który nazywamy kandydaturą. Jest to czas wzajemnego poznawania się i utwierdzania w decyzji. Gdy nie ma przeszkód, kandydatka wstępuje do Zakonu i rozpoczyna dwuletni postulat. Jest to czas poznawania naszego życia, formacji ludzkiej i duchowej. Następnym etapem jest nowicjat, również trwający dwa lata. Rozpoczyna się on obłóczynami, gdy młoda kobieta otrzymuje nowe imię wraz z predykatem oraz strój zakonny i biały welon. Zarówno postulantce jak i nowicjuszce na jej drodze formacji towarzyszy siostra mistrzyni. Po zakończeniu tego intensywnego czasu siostra składa pierwsze śluby na trzy lata i rozpoczyna tzw. juniorat. Okres ten trwa przynajmniej pięć lat, a więc śluby czasowe są składane ponownie, aż do daty złożenia profesji wieczystej. Również juniorystkom towarzyszy wychowawczyni spośród sióstr wspólnoty. Dopiero po około dziesięciu latach, odkąd młoda kobieta zgłasza się do nas, może więc ona złożyć śluby wieczyste. Nie oznacza to oczywiście zakończenia formacji, gdyż ta trwa przez całe życie. Wszystkie, niezależnie od etapu formacji początkowej czy stałej, jesteśmy wezwane do słuchania Słowa Bożego, rozeznawania i nawracania się.

Więcej o etapach formacji tu.

Może Cię również zainteresować