św. Weronika Giuliani

Pisma św. Weroniki Giuliani – List do spowiednika, ojca Bastianellego

21 marca 2021

Adresatem poniższego listu jest ojciec Hieronim Bastianelli, oratorianin, spowiednik sióstr w 1693 roku. On jako pierwszy nakazał jej w imię świętego posłuszeństwa zapisywanie przeżywanych natchnień i doświadczeń. Spowiednikiem wspólnoty nie był zbyt długo, ale święta utrzymywała z nim korespondencję jeszcze przez wiele miesięcy, darząc tego kapłana wielkim zaufaniem.

List został napisany prawdopodobnie w dniach 23–25 lipca 1693 roku. Weronika wspomina, że jej modlitwa pełna jest walki wewnętrznej, przeżywanych udręk i przeciwności, pochodzących od jej nieposłusznej natury.

Święta opisuje również jedną z wielu wizji Pana Jezusa podczas Jego męki. Zapewnia, że cierpienia wewnętrzne, które przeżywał, sprawiały Mu o wiele dotkliwszy ból niż udręki zewnętrzne.

W tym czasie została mi dana wizja, podczas której wydawało mi się, że nasz Pan ukazywał mi, jakie były katusze i udręki, które przecierpiał. Najcięższe Jego cierpienia nie były natury zewnętrznej.

Do tych cierpień i udręk należy zaliczyć świadomość niewdzięczności wszystkich stworzeń, zwłaszcza najbardziej upartych grzeszników, tak bardzo przez Niego obdarowanych, jak Judasz, a była ich niezliczona ilość. Podczas gdy miałam to widzenie, przyszło mi pewne szczególne światło dotyczące tej niewdzięczności, które spowodowało tak wielki ból w sercu, że wydawało mi się, że umrę z powodu cierpienia, jakie mi ono zadawało. Wtedy ofiarowałam się jako pośredniczka pomiędzy Nim a grzesznikami i z wielkim zapałem prosiłam Go o cierpienie, i gdybym nie była ograniczona przez posłuszeństwo9, podjęłabym wszelką pokutę, i wszystko byłoby dla mnie rozkoszą, a niemożność czynienia tego była dla mnie wielką męką.

Podczas gdy cała ofiarowywałam się Bogu: życie i krew, i tysiąc żyć jeszcze, gdybym je miała, ofiarowałam je wszystkie za zbawienie i obronę grzeszników, wydaje mi się, że Pan zaprosił mnie i przyjął tę moją zgodę. I wtedy dał mi jakby nakaz, abym o tym wszystkim powiedziała temu, kto jest na Jego miejscu, i że On chce stałych cierpień i pokut, bólu i udręk w ciele, i jako znak tego dał mi ból głowy przez dłuższy czas. W pewnym momencie stał się on tak wielki, że wydawało mi się, że go nie zniosę, ale przyniósł mi również pewną radość z tego niewielkiego cierpienia i z całym naleganiem prosiłam o więcej cierpienia, o więcej krzyży.

Wydawało mi się w tym momencie, że nasz Pan pozwolił mi zrozumieć, że podczas gdy wisiał na krzyżu, nie miał większego cierpienia niż wewnętrzne opuszczenie. Udręki, krzyż i gwoździe były jak rozkosze w porównaniu z cierpieniami, które przeżywał w swym wnętrzu. Tu dał mi pewne objaśnienia i wewnętrzne uczucia w duszy mojej. Nie mogę tego opisać ani powiedzieć. Zostawiły mi jedynie prawdziwe i rzeczywiste poznanie wartości cierpienia oraz gorące pragnienie całkowitego zjednoczenia z Bogiem, ale aby doszło do tej jedności, potrzebny był ten nagi krzyż. W tym momencie dał mi próbkę czystego cierpienia i chociaż trwało to krótko, nie mogłam żyć.

W tym momencie miałam pewne poznanie dotyczące wartości cierpienia, i nie wydaje mi się, ażeby istniała cenniejsza relikwia niż ta; i tak rozmyślałam: jeśli są mi dane jakieś dewocjonalia albo relikwia lub jakaś rzecz, która należała do jakiegoś sługi Bożego lub świętego, oczywiście, uważa się ją za wspaniałą rzecz godną wielkiej czci, ale jesteśmy szaleni, że nie chcemy cierpienia… To jest tak cenna relikwia! Wystarczy powiedzieć, że zanim została nam dana, była nakazana ab aeterno przez Boga, przeszła przez Jego umysł, przez Jego serce, została nam przekazana z Jego rąk. I co więcej? O drogie, drogie cierpienia! Przyjdźcie do mnie, pragnę was gorąco, szukam was, ale nie potrafię znaleźć. Mój Boże, więcej cierpień, więcej krzyży, więcej udręk, więcej cierni!

Córka Ukrzyżowanego

 

Fragment pochodzi z książki Święta Weronika Giuliani. Pisma. Modlitwa.

Treści całego listu świętej Weroniki do spowiednika, ojca Bastianellego, można również posłuchać w wersji audio:

 

lub na naszym kanale YouTube:

Może Cię również zainteresować