św. Klara z Asyżu

Proces Kanonizacyjny świętej Klary – cz. II – Kalendarium życia Klary

4 września 2018

Proces kanonizacyjny Klary z Asyżu został przeprowadzony w dniach od poniedziałku 24 listopada do soboty 29 listopada 1253 roku w klasztorze San Damiano oraz w kościele świętego Pawła w Asyżu.

Przesłuchani zostali różni świadkowie, którzy wspominają wydarzenia minionych lat. Opisując je, właściwie nigdy nie posługują się oni datami, w których wskazywaliby na dzień, miesiąc i rok. Zamiast tego, określają przybliżony czas jaki upłynął od wydarzenia do chwili składania świadectwa. Aby wskazać precyzyjnie, kiedy miały miejsce poszczególne epizody z życiorysu Świętej, trzeba odnosić się do faktów, których data jest nam znana.

Takim punktem odniesienia może być sam proces, którego data została już wskazana, ale także dzień śmierci Klary: 11 sierpnia 1253 roku (poniedziałek). Ustalając chronologię życia Klary, trzeba więc odwoływać się do tych wydarzeń, mając jednak na uwadze, że często osoby składające swe świadectwa w procesie nie podawały czasu zdarzeń zbyt precyzyjnie, dodając uwagi typu: „około”, „trochę później”, „prawie”, „tak mi się wydaje”.

Najpierw warto ustalić dwie najbardziej przełomowe daty w życiu Klary, pierwsza dotyczy jej narodzin, a druga nawrócenia. Musimy rozpocząć od tej drugiej.

Świadkowie procesu różnie określają czas nawrócenia Klary, niektórzy mówią, że było to ponad 40 lat temu1, około 42 lata temu2, a inni, że prawie 43 lata temu3. Wiemy też, że rozpoczęła życie ewangeliczne mając 18 lat4. Na podstawie tych danych można przyjąć, że Klara opuściła potajemnie dom rodzinny w nocy z Niedzieli Palmowej 1211 roku, która przypadała 27 marca na Wielki Poniedziałek i przebywała w klasztorze 32 lata, 4 miesiące i 14 dni.

Ponieważ zgodnie z zeznaniami Klara opuszczając swój dom rodzinny miała około osiemnastu lat5, możemy przyjąć, że urodziła się w 1193 roku.

Kalendarium jej życia, biorąc pod uwagę zeznania Procesu Kanonizacyjnego, przedstawia się następująco:

1193 – Narodziny Klary w Asyżu, w szlacheckiej rodzinie rycerza Favarone di Offreduccio di Bernardino i Ortolany.

1210 – Krewni chcieli wydać Klarę za mąż6.

1211 – Ucieczka Klary z domu rodzinnego (27/28 marca).

– 28 marca Klara w Porcjunkuli otrzymała od Franciszka tonsurę i strój pokutny7.

– 28 marca rano Klara została zaprowadzona do klasztoru świetego Pawła8.

– po około tygodniu, Klara została przez braci Franciszka, Filipa i Bernarda zaprowadzona do Świętego Anioła z Panzo9.

– „po krótkim pobycie tam” Klara razem z Agnieszką zostały zaprowadzone do San Damiano10.

1211 – Klarze towarzyszyła w noc ucieczki jej krewna Pacyfika de Guelfuccio z Asyżu11, a niedługo potem (we wrześniu) dołączyła do rodzącej się wspólnoty Benwenuta z Perugii12.

1212 – cud z oliwą (latem)13.

1213/1214 – Franciszek nakłania Klarę do przewodzenia siostrom jako opatka14.

1224 – Rozpoczyna się choroba Klary15.

1229 – Do wspólnoty Klary dołącza jej druga siostra rodzona, Beatrice16.

1232 – Podczas przepowiadania brata Filipa, siostry widziały Dzieciątko Jezus w objęciach Klary17.

1233 – Klara uzdrawia siostrę Balwinę z pierwszej choroby18.

1241 – Klara po raz drugi uzdrawia siostrę Balwinę19.

1246 – 1 lipca na Klarę upadają ciężkie drzwi, które jednak nie wyrządzają jej żadnej szkody20.

1247 – Umierająca już siostra Franciszka zostaje uzdrowiona przez Klarę21.

1249 – Uzdrowienie kobiety z Pizy, która była opętana przez 5 demonów22.

1251 – Wrzesień: Siostra Benwenuta została uzdrowiona po dwunastu latach choroby23.

1252 – Uzdrowienie siostry Krystiany24.

– w noc Bożego Narodzenia Klara miała wizję liturgii z kościoła świętego Franciszka w Asyżu25.

1253 – 6-8 sierpnia – wizyta Innocentego IV u umierającej Klary26.

– 8 sierpnia, piątek, Klara mówi do swej duszy: „Idź bezpieczna w pokoju, ponieważ będziesz mieć dobrą eskortę: Tego, który cię stworzył, zanim cię uświęcił; potem, gdy cię stworzył, posłał ci Ducha Świętego, zawsze strzegł cię jak matka swojego syneczka, którego kocha”. I dodała: „Panie, bądź błogosławiony, Ty, któryś mnie stworzył”27.

– Tego samego dnia Klara pytała sióstr: „Widzisz Króla chwały, którego ja widzę”?28

– Klara mówi o Trójcy Przenajświętszej29.

– Wizja orszaku świętych dziewic przy łóżku umierającej Klary30.

– 9 sierpnia Forma życia Klary zostaje zatwierdzona przez Innocentego IV, zgodnie z jej pragnieniem31.

– 10 sierpnia Klara otrzymała i ucałowała zatwierdzoną Formę życia32.

– 11 sierpnia, poniedziałek, Klara wypowiada swoje ostatnie słowa do siostry Agnieszki: „Cenna jest w oczach Pana śmierć Jego świętych”33 i umiera w otoczeniu sióstr i braci.

– wrzesień – uzdrowienie młodego Francuza34.

– 18 października – bulla Innocentego IV Gloriosus Deus, w której poleca on rozpoczęcie procesu kanonizacyjnego świętej Klary.

– połowa listopada – śmierć Agnieszki z Asyżu, siostry rodzonej Klary35.

– 24-29 listopada – Proces kanonizacyjny Klary z Asyżu.

Akta Procesu kanonizacyjnego przytaczają również inne fakty, nie da się jednak określić ich konkretnej daty. Należą do niech m.in. pobyt Klary, jako dziewczynki, na wygnaniu w Perugii, wizyta papieża Grzegorza IX w San Damiano, atak Saracenów na klasztor sióstr, oblężenie Asyżu, i in.

Judyta Katarzyna Woźniak OSCCap, na podstawie: G. Boccali, Santa Chiara d’Assisi sotto processo. Lettura storico-teologica degli Atti di canonizzazione, Asyż 2003.

Przypisy:

 1. Proc 18,7. Odnoszę się do: Proces kanonizacyjny świętej Klary, w: Źródła Franciszkańskie. Pisma świętego Franciszka. Źródła biograficzne świętego Franciszka. Pisma świętej Klary i źródła biograficzne. Teksty ustalające normy dla braci i sióstr od pokuty, red. R. Prejs, Z. Kijas, Kraków 2005, s. 2183 – 2244).
 2. Proc 1,3; 2;2, 3,1; 12,5; 13,1; 17,3.
 3. Proc 4,17; 6,1.
 4. Proc 2,2; 13,1; 17,4.
 5. Proc 2,2.
 6. Proc 19,2.
 7. Proc 12,4.
 8. Proc 12,4.
 9. Proc 12,5.
 10. Proc 12,5.
 11. Proc 1,3.
 12. Proc 2,1.
 13. Proc 1,15.
 14. Proc 1,6
 15. Proc 1,17.
 16. Proc 12,7.
 17. Proc 10,8.
 18. Proc 7,13.
 19. Proc 7,12.
 20. Proc 14,6.
 21. Proc 9,7.
 22. Proc 4,20; 7,14.
 23. Proc 11,1.
 24. Proc 5,1.
 25. Proc 3,30.
 26. Proc 3,24.
 27. Proc 3,20.
 28. Proc 4,19.
 29. Proc 3,20; 14,7.
 30. Proc 11,4.
 31. Proc 3,32.
 32. Proc 3,32.
 33. Proc 10,10.
 34. Proc 20,9.
 35. Proc 1,15; 6,15.

Może Cię również zainteresować