aktualności Kapucynki

Siostrzane Spotkanie w Krakowie

18 października 2018

W dniach 11-12 października 2018 roku spotkałyśmy się w naszym krakowskim klasztorze, w międzynarodowym gronie, czyniąc kolejny krok na drodze ku jedności i coraz ściślejszej współpracy. Była to kontynuacja rozmów i prac, podjętych na podobnym spotkaniu w Pradze, w sierpniu tego roku. Po raz kolejny zebrały się siostry z ośmiu wspólnot (Asyż – Włochy; Sternberk – Czechy; Kopernica – Słowacja; Przasnysz, Ostrów Wielkopolski, Szczytno, Brwinów, Kraków – Polska)

Poza wspólną modlitwą, spotkaniami indywidualnymi, poznawaniem się wzajemnym, poświęciłyśmy wiele czasu i energii na spotkania robocze, podczas których najpierw delegatki poszczególnych domów przedstawiły owoce prac, podjętych przez wspólnoty nad zaproponowanym w Pradze przez mons. Graulicha ODB projektem Statutów Federacji. Główna część spotkania poświęcona została rewizji tego projektu, punkt po punkcie, porównując go z instrukcją Cor orans oraz z naszymi Konstytucjami. Na zakończenie zredagowałyśmy list do Stolicy Apostolskiej, informujący oficjalnie o fundacji Międzynarodowej Asocjacji Mater Ecclesiae Klarysek Kapucynek Europy Środkowej.

Chwała Panu, którego mocy doświadczałyśmy podczas tego spotkania. To On jest dawcą jedności i Jemu zawierzamy tę drogę, oczekując ostatecznego zredagowania Statutów naszej Asocjacji i zatwierdzenia ich przez Stolicę Apostolską.

 

 

Może Cię również zainteresować