Sł. B. Maria Laurencja Longo

W dziale tym, który planujemy stale ubogacać, można znaleźć teksty dotyczące sł. B. Marii Laurencji Longo, która dała początek reformie Klarysek Kapucynek, a której bliskiej beatyfikacji oczekujemy oraz naszego kapucyńskiego charyzmatu przeżywanego w historii oraz aktualnie.

 1. Audycja radiowa – Charyzmat - Wywiad zrealizowany w klasztorze Klarysek Kapucynek w Krakowie w czerwcu 2012 r.
 2. Audycja radiowa – Modlitwa wstawiennicza - Wywiad zrealizowany w klasztorze Klarysek Kapucynek w Krakowie w czerwcu 2012r.
 3. Audycja radiowa – Powołanie - Wywiad zrealizowany w klasztorze Klarysek Kapucynek w Krakowie w czerwcu 2012 r.
 4. Audycja radiowa – Życie pokutne - Wywiad zrealizowany w klasztorze Klarysek Kapucynek w Krakowie w czerwcu 2012 r.
 5. Audycja radiowa – Życie wspólnotowe - Wywiad zrealizowany w klasztorze Klarysek Kapucynek w Krakowie w czerwcu 2012 r.
 6. Bł. Maria Angela Astorch – życiorys - Życiorys błogosławionej Marii Angeli Astorch, hiszpańskiej Klaryski Kapucynki.
 7. Bł. Maria Magdalena Martinengo – życiorys - Życiorys bł. Marii Magdaleny Martinengo, Klaryski Kapucynki.
 8. Błogosławiona Floryda Cevoli, Klaryska Kapucynka - Biografia beatyfikowanej przez Jana Pawła II w 1993 roku Florydy Cevoli, Klaryski Kapucynki, powiernicy i sekretarki świętej Weroniki Giuliani.
 9. Błogosławiona Teresa Kowalska OSCCap - O, Siostro droga, jakżeś była pięknie przygotowana na spotkanie swego Oblubieńca, z jakim spokojem i godnością przekroczyłaś bramy wieczności... Zazdroszczę Ci tego szczęścia i proszę dla siebie podobnej śmierci. Więc módl się za swą «małą siostrzyczkę» - i z nieba czuwaj nadal, jak czuwałaś na ziemi... Tereso, moja Tereso - pamiętaj i módl się za mnie.
 10. Bulla „Debitum pastoralis officii” Pawła III - Bulla "Debitum pastoralis officii" Pawła III z 19 lutego 1535 roku upoważniała Marię Laurencję Longo do budowy klasztoru w Neapolu i założenia wspólnoty kontemplacyjnej, żyjącej według Reguły świętej Klary.
 11. Charyzmatyczna rola Marii Laurencji Longo w ukształtowaniu Klarysek Kapucynek - Każdy charyzmat staje się bogactwem, jeśli jest rozumiany i przeżywany; dotyczy to również wielkiej rodziny franciszkańskiej, w której istnieje jedno źródło, ale strugi wypływające z tego źródła utworzyły różne strumienie i rzeki
 12. Dlaczego znak TAU i lilia? - Na naszej stronie pojawiło się nowe logo, które w prosty sposób ma wyrażać to kim jesteśmy i czym żyjemy. Wybrałyśmy znak TAU w połączeniu z lilią. Wyjaśniamy znaczenie logo.
 13. Dwa oblicza tego samego charyzmatu - List Ministra Generalnego do Klarysek Kapucynek z 25 marca 2017 r.
 14. Klauzura w kontekście VULTUM DEI QUAERERE i COR ORANS - Klauzura jest uznawana za wymowny znak poszukiwania zjednoczenia Kościoła ze swym Panem, intymności tego duchowego spotkania, znakiem ostatecznego i eschatologicznego celu, przynależności do ojczyzny niebieskiej. Jest skutecznym sposobem oddzielenia od świata w czujnym poszukiwaniu tego, co najważniejsze, w konkretnym wymiarze materialnym oraz ascetyczno-duchowym, ale również w wymiarze ludzkim i rodzinnym, w ochronie intymności relacji we wspólnocie.
 15. Maria Laurencja Longo – życiorys nowej błogosławionej - Niesamowita historia, pełna zwrotów akcji, błogosławionej Marii Laurencji Longo, która zapoczątkowała reformę Klarysek Kapucynek w Neapolu.
 16. Matka Maria Laurencja Longo – list Ministra Generalnego - Każdy chrześcijanin jest powołany przez Pana do wcielenia Słowa, do uczynienia ze swojego życia misji. Jak naucza papież Franciszek, „każdy święty jest orędziem, które Duch Święty bierze z bogactwa Jezusa Chrystusa i przekazuje Jego ludowi”
 17. Modlitwa przez wstawiennictwo Czcigodnej Marii Laurencji Longo - Proces beatyfikacyjny Marii Laurencji Longo został rozpoczęty 4 października 1892 roku przez Leona XIII, przerwany z powodu zmiennych kolei losu, został ponownie otwarty 12 czerwca 2004 roku; 9 października 2017 roku papież Franciszek podpisał Dekret o heroiczności cnót. W oczekiwaniu na zatwierdzenie domniemanego cudu, już przedstawionego Kongregacji, wzywamy jej wstawiennictwa.
 18. Prowadzę życie ukryte - Każdego dnia podobny program: wczesna pobudka, modlitwa, praca, posiłki, rekreacja. Wszystko w niewielkim gronie tych samych sióstr, w ograniczonej przestrzeni klasztoru i ogrodu. Może się wydawać, że moje życie jest szare i monotonne – opowiada s. Judyta Woźniak z zakonu klarysek kapucynek.
 19. Sł. B. Konstancja Panas – życiorys - Życiorys sł. B. Konstancji Panas, włoskiej Klaryski Kapucynki.
 20. Święta od skracania męki czyśćcowej - Wielokrotnie deklarowała, że gdyby tylko mogła, doprowadziłaby do opustoszenia całego czyśćca. Była gotowa przyjąć wszelkie męki i cierpienia, byle tylko uwolnić dusze z tego miejsca pełnego bólu, lęku, samotności i ciemności.