Wpisy z tagiem

Biblia

Bez kategorii św. Klara z Asyżu

Parafrazy i figury biblijne nawiązujące do metafory światła obecne w bulli kanonizacyjnej św. Klary z Asyżu „Clara Claris Praeclara”

21 sierpnia 2021

Chociaż „Clara claris praeclara” jest dokumentem oficjalnym, to nie został zredagowany w suchym, urzędowym tonie. Jego styl jest raczej poetycki, zawiera wiele pięknych wyrażeń, metafor, gry słów. Uważa się go za jeden z najpiękniejszych dokumentów papieskich. Wiele z nich odnosi się do imienia Klary – jasna. W dwóch fragmentach dokumentu została ona porównana do gorejącej pochodni oraz wysokiego świecznika. Wersy te zawierają odniesienia do czterech różnych miejsc w Biblii. Również w innych częściach bulli występują liczne aluzje do imienia Świętej,…

Czytaj więcej...

Modlitwa Multimedia

O Emmanuelu!

22 grudnia 2020

Ostatnia Antyfona adwentowa jest niejako wyrazem kulminacji tych wszystkich pragnień, wyrażonych w sześciu poprzednich wezwaniach i imię, którym nazywa nadchodzącego Zbawiciela, zamyka w sobie cel tęsknoty – spotkanie z Panem. Emmanuel oznacza bowiem właśnie: „Bóg z nami”…

Czytaj więcej...

Modlitwa Multimedia

O Królu!

21 grudnia 2020

Może budzi się w nas czasem pragnienie, by Bóg okazał swoją władzę na wzór ziemskich monarchów – by wkroczył z mocą, pokonał siłą wszystkich przeciwników i zaprowadził raz na zawsze ład i porządek. Nasz Pan nigdy jednak tego nie uczyni, ponieważ nie musi zdobywać władzy i panowania – one i tak do Niego należą! Nie jest aż tak bardzo istotne, czy ktoś to przyjmuje, czy też nie, ponieważ jest to rzeczywistość obiektywna i prawda ostateczna.…

Czytaj więcej...

Modlitwa Multimedia

O Wschodzie!

20 grudnia 2020

Wschód to symboliczny kierunek, w którym mamy się zwrócić, by odnaleźć prawdę, a nie jej tandetne podróbki. Wschód słońca przynosi nadzieję nowego dnia, w którym otrzymujemy czas, by naprawić popełnione błędy i uczyć się czynić dobrze. Jezus nazywany Wschodem niesie światło zupełnie innej jakości niż to, którego doświadczamy w doczesnej rzeczywistości. On jest blaskiem światła wiecznego i słońcem sprawiedliwości. …

Czytaj więcej...