Wpisy z tagiem

charyzmat

św. Klara z Asyżu

Doświadczenie pokoju w życiu świętej Klary

1 lutego 2020

Pan się o nas troszczy, daje nam znaki, posyła ludzi, nieustannie do nas przemawia, ale my często nie potrafimy Go usłyszeć i wejść z Nim w relację. Dlaczego? Czasem pewne zdarzenia rozumie się dopiero z perspektywy czasu, wówczas układają się w całość, w której rozpoznajemy ślady obecności Pana. Czasem jednak nie jesteśmy w stanie usłyszeć Jego głosu, bo mamy w sercu i myślach ciągły hałas i chaos. Trzeba się zatrzymać, by te doświadczenia nam nie umknęły.…

Czytaj więcej...

św. Franciszek z Asyżu

Doświadczenie pokoju w życiu świętego Franciszka

26 stycznia 2020

Jakie miejsce zajmował Franciszek w tym świecie? Dlaczego dziś uważa się go za człowieka pokoju? Czy chodziło mu jedynie o zaprzestanie wojen? Czym jest pokój w rozumieniu naszego Świętego i jakie jest jego źródło? Dlaczego Franciszek może stać się dla nas przewodnikiem na drodze poszukiwania pokoju, pewnej równowagi w naszym życiu, tak często przepełnionym aktywizmem i różnymi zaangażowaniami, bez których, jak nam się wydaje, nie mogłybyśmy żyć?…

Czytaj więcej...

Duchowość Kapucynki

Klauzura w kontekście VULTUM DEI QUAERERE i COR ORANS

19 stycznia 2020

Klauzura jest uznawana za wymowny znak poszukiwania zjednoczenia Kościoła ze swym Panem, intymności tego duchowego spotkania, znakiem ostatecznego i eschatologicznego celu, przynależności do ojczyzny niebieskiej. Jest skutecznym sposobem oddzielenia od świata w czujnym poszukiwaniu tego, co najważniejsze, w konkretnym wymiarze materialnym oraz ascetyczno-duchowym, ale również w wymiarze ludzkim i rodzinnym, w ochronie intymności relacji we wspólnocie.…

Czytaj więcej...