Wpisy z tagiem

św. Klara

Bez kategorii św. Klara z Asyżu

Parafrazy i figury biblijne nawiązujące do metafory światła obecne w bulli kanonizacyjnej św. Klary z Asyżu „Clara Claris Praeclara”

21 sierpnia 2021

Chociaż „Clara claris praeclara” jest dokumentem oficjalnym, to nie został zredagowany w suchym, urzędowym tonie. Jego styl jest raczej poetycki, zawiera wiele pięknych wyrażeń, metafor, gry słów. Uważa się go za jeden z najpiękniejszych dokumentów papieskich. Wiele z nich odnosi się do imienia Klary – jasna. W dwóch fragmentach dokumentu została ona porównana do gorejącej pochodni oraz wysokiego świecznika. Wersy te zawierają odniesienia do czterech różnych miejsc w Biblii. Również w innych częściach bulli występują liczne aluzje do imienia Świętej,…

Czytaj więcej...

Modlitwa

Droga Krzyżowa – fragmenty listów świętej Klary z Asyżu

12 marca 2021

Stacja I Pan Jezus na śmierć skazany Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Kochając Go, jesteście czysta, dotknąwszy, staniecie się jeszcze czystsza, przyjąwszy, jesteście dziewicą. Panie Jezu, który z bezgranicznej miłości przyjąłeś niesprawiedliwy wyrok, a w nim wszelkie nasze powierzchowne i krzywdzące sądy, oczyszczaj nasze serca, abyśmy patrzyli na innych jak Ty – oczami pełnymi miłosierdzia. Święta Klaro – módl się za nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu…

Czytaj więcej...