Duchowość św. Klara z Asyżu

Utkana z jasności – nowa książka o św. Klarze z Asyżu

21 listopada 2021

Święta Klara z Asyżu, kobieta o silnej osobowości, wielkim duchowym uroku oraz niezwykłej wolności myślenia odegrała istotną rolę w odnowie wiary, w ożywianiu orędzia Chrystusa przez nowy sposób postępowania zgodny z Ewangelią. To dzięki jej odwadze i determinacji udało się przedstawić do aprobaty Kościołowi tekst reguły zakonnej przeznaczonej dla kobiet, które chciały służyć Bogu w świętej jedności i najwyższym ubóstwie. Jest więc ona pierwszą kobietą w historii chrześcijaństwa, która ułożyła Forma vitae, kodyfikując tym samym doświadczenie ewangeliczne wspólnoty Ubogich Pań z San Damiano.

Publikacja zawiera tłumaczenie książki Marco Bartoli Świętość Klary z Asyżu oraz teksty źródłowe po raz pierwszy przetłumaczone na język polski: średniowieczne legendy łacińskie, opowiadanie o życiu Klary zachowane w języku starowłoskim oraz utwór poetycki o Świętej.

Książka jest drugą w serii wydawniczej poświęconej zgłębianiu historii i duchowości Świętej Klary z Asyżu. W pierwszej, zatytułowanej Pod stopami Kościoła, przedstawione zostały złożone relacje Opatki z San Damiano z hierarchami Kościoła. Niniejsza pozycja szuka odpowiedzi na pytania: Jak to się stało, że kobieta pochodząca z małego Asyżu została ogłoszona świętą? Jak była postrzegana przez współczesnych? Jak obraz jej świętości kształtował się i był przekazywany przez kolejne wieki?

 

 

 

Utkana z jasności. Świętość Klary z Asyżu w świetle źródeł, red. J.K. Woźniak, P.M. Kaczmarek, A. Benewiat, Z. Rejmak, E. Kumka, Wyd. Serafin, Kraków 2021.

Książki można zamawiać w naszych klasztorach lub bezpośrednio w wydawnictwie Serafin: https://e-serafin.pl/utkana-z-jasnosci-swietosc-klary-z-asyzu-w-swietl,3,6954,7272

Może Cię również zainteresować