aktualności św. Klara z Asyżu

Weekendowe dni skupienia

28 stycznia 2018

W dniach od 2 do 4 marca odbędą się w naszym klasztorze weekendowe dni skupienia, które zatytułowałyśmy ZWIERCIADŁO ZAWIESZONE NA DRZEWIE KRZYŻA. Słowa te pochodzą z jednego z listów świętej Klary z Asyżu:

W tym Zwierciadle oglądaj niewymowną miłość, z jaką chciał cierpieć na drzewie krzyża i umrzeć na nim śmiercią ze wszystkich najhaniebniejszą.  Dlatego samo Zwierciadło, zachęcało przechodzących do tych rozważań.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą odpowiedzieć na wołanie Ukrzyżowanego i zatrzymać się w tym czasie wielkopostnym, aby kontemplować tajemnicę miłości objawionej na krzyżu.

Będzie to czas wyciszenia, modlitwy, słuchania Słowa Bożego, doświadczenia wspólnoty, a przede wszystkim rozpoznawania obecności i działania Boga Ojca, Hojnego Dawcy, który w swoim Synu objawił nam swą szczodrą miłość i który obdarza nas czułą troską w codziennym życiu. Naszą przewodniczką w tych dniach będzie święta Klara z Asyżu, która poprzez swoje pisma będzie wprowadzała nas w modlitwę i coraz piękniejszą relację miłości do Ubogiego Ukrzyżowanego.

 

Wszystkich pragnących wziąć udział w rekolekcjach prosimy  o wcześniejsze zgłoszenie się:

mailowo: kontakt.kapucynki@gmail.com

lub telefonicznie:  s. Małgorzata 793 008 843

 

Może Cię również zainteresować