św. Franciszek z Asyżu

Wszystkim chrześcijanom

8 lipca 2017

Wszystkim zainteresowanym osobą świętego Franciszka z Asyżu polecamy serię wydawniczą zatytułowaną „Wszystkim chrześcijanom”. Jej autor, brat Wiesław Block, kapucyn, ukazuje w sposób wnikliwy i ciekawy poszczególne rysy duchowości Franciszka, wyłaniające się z cierpliwej analizy pism Świętego. Chociaż celem kolejnych tomów jest ukazanie myśli i ducha Świętego z Asyżu, to nie brakuje w nich również nawiązań do jego duchowej córki, świętej Klary. W książkach zamieszczone są przepiękne piętnastowieczne miniatury, które obrazują kolejne wydarzenia z życia Franciszka.

Mnie, bratu Franciszkowi, Pan dał tak rozpocząć życie pokuty: gdy byłem w grzechach, widok trędowatych wydawał mi się bardzo przykry. I Pan sam wprowadził mnie między nich i okazywałem im miłosierdzie. I kiedy odchodziłem od nich, to, co wydawało mi się gorzkie, zmieniło mi się w słodycz duszy i ciała; i potem nie czekając długo, porzuciłem świat. (św. Franciszek)

Tom pierwszy „Łaska początków” przybliża te ważne momenty życia Franciszka, w których miało miejsce jego nawrócenie i rozeznawanie powołania. Aby dobrze zrozumieć rozpoznany i przyjęty przez niego charyzmat, omówione zostały Testamenty Franciszka i Klary. Święci zawarli w tych tekstach wspomnienia początków swej ewangelicznej drogi oraz jej najistotniejsze elementy. Każde z nich chciało przekazać swym synom i córkom to, co pod koniec swego życia uważali za najcenniejsze.

Proponowane treści mogą być inspirujące dla wszystkich, którzy szukają swojej drogi, rozeznając powołanie, zwłaszcza jeśli pociąga ich życie asyskich Świętych. Rozważania mogą pomóc w refleksji i modlitwie również osobom, które są już na ewangelicznej ścieżce, a które pragną stale nawracać się i rozeznawać, do czego Pan ich zaprasza. Jest to też okazja, aby przypomnieć sobie własne zmagania związane z poszukiwaniem woli Bożej oraz podziękować Najwyższemu za Jego wierność i prowadzenie. Ojciec Miłosierdzia ma plan dla każdego ze swych dzieci, dlatego prezentowana tu książka może być źródłem natchnienia dla wszystkich, poszukujących w swym życiu głębi i sensu.

I gdy Pan dał mi braci, nikt mi nie wskazywał, co mam czynić, lecz sam Najwyższy objawił mi, że powinienem żyć według formy Ewangelii świętej. I ja kazałem to spisać w niewielu prostych słowach, i papież potwierdził mi. (św. Franciszek)

W drugim tomie, noszącym tytuł „Pierwotna intuicja” przeanalizowane zostały teksty, które Franciszek na samym początku swego życia Ewangelią przekazał tym, którzy chcieli żyć podobnymi wartościami. Najwcześniejszym z tekstów jest Sposób życia ofiarowany Klarze i jej siostrom, gdy rozpoczynały swą przygodę ewangeliczną. Ich powołanie ukazane jest jako komunia z Osobami Trójcy Świętej, która realizuje się na drodze doskonałości Ewangelii świętej. Następnie w centrum uwagi staje Maryja, która podobnie jak Siostry Ubogie ukazana jest w swej relacji z Trójcą. Po rozdziale omawiającym dwa teksty dotyczące cnót, nie mogło również zabraknąć analizy Listu do wiernych, tekstu, który jest propozycją Franciszka skierowaną do wiernych świeckich, którzy pragną iść drogą pokuty ewangelicznej. W końcu analizie poddana jest Reguła Braci Mniejszych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na jej serce, którym są słowa mówiące o najwyższym ubóstwie.

Każdy pragnący coraz głębiej wnikać w duchowość Franciszka z Asyżu, aby coraz piękniej i pełniej realizować własne powołanie, znajdzie tu kilka cennych analiz i wniosków. Warto skonfrontować swoje rozumienie franciszkańskiej drogi oraz doświadczenie własnego życia z tym, co proponuje Święty wszystkim, którzy chcą podjąć podobny sposób życia. Bywa, że za bardzo skupiamy się na formach, zwyczajach, strukturach, tracąc świeżość początkowego entuzjazmu, podczas gdy Franciszkowe teksty proponują spojrzenie na to, co najistotniejsze i najgłębsze w powołaniu, które odkrył.

Syn Boży stał się dla nas drogą, którą nam pokazał i której nas uczył słowem i przykładem święty nasz ojciec Franciszek, prawdziwy Jego miłośnik i naśladowca.

Nasz święty ojciec Franciszek, idąc Jego śladami, póki żył, nie odstąpił ani w swoim przykładzie, ani w nauce od świętego ubóstwa. (św. Klara)

W ostatnim czasie ukazał się trzeci już tom, noszący tytuł „Idąc Jego śladami”. Poza możliwością poznania kontekstu historycznego, koniecznego, by dobrze zrozumieć pisma Franciszka, możemy zgłębić jego postrzeganie swego powołania, jako „wstępowania w ślady Jezusa Chrystusa”. W piękny sposób ukazana jest jego relacja miłości i posłuszeństwa wobec Kościoła i jego nauczania. Wiele miejsca poświęconych zostało czci jaką Święty żywił dla Najświętszego Sakramentu.

Zgłębiając kolejne strony książki, zawierające analizy poszczególnych pism św. Franciszka, możemy wpatrywać się w Chrystusa , tak jak go odkrywał asyski Święty: w Boga i Człowieka obecnego w tajemnicy Wcielenia i Odkupienia, Dobrego Pasterza obecnego w swym Kościele. Kolejne rozdziały mogą być dobrym wprowadzeniem do osobistej modlitwy. I byłby to chyba jeden z najlepszych owoców zapoznania się z tą publikacją.

Zachęcamy wszystkich do sięgnięcia po przedstawioną tu krótko serię wydawniczą „Wszystkim chrześcijanom”. Jej Autorowi gratulujemy dobrej pracy i czekamy na kolejne tomy.

 

Może Cię również zainteresować

Brak komentarzy

Dodaj komentarz