aktualności Kapucynki

Zgromadzenie wyborcze Stowarzyszenia MATER ECCLESIAE

14 stycznia 2020

Stowarzyszenie „Mater Ecclesiae” jest strukturą komunii tworzoną przez autonomiczne klasztory Klarysek Kapucynek. Jego celem jest: we współpracy siostrzanej troszczyć się i wspierać pierwotnego ducha Zakonu, jak również dążyć do stałej odnowy duchowej, w poszanowaniu różnorodności poszczególnych klasztorów; sprzyjać wymianie doświadczeń, aby odpowiedzieć na konkretne i realne wymagania wspólnot, aby wspierać się nawzajem i aby oferować siostrzaną pomoc (…); tymczasowo oferować pomoc poprzez posłanie sióstr (…); wspierać formacji początkowej i stałej. (Ze Statutów Stowarzyszenia Klarysek Kapucynek MATER ECCLESIAE)

 

W dniach 9-12 stycznia w naszym krakowskim klasztorze miało miejsce pierwsze, historyczne Zgromadzenie Stowarzyszenia Klarysek Kapucynek MATER ECCLESIAE. W spotkaniu wzięły udział opatki i delegatki klasztorów w Przasnyszu, Ostrowie Wielkopolskim, Szczytnie, Brwinowie, Krakowie, Asyżu, Šternberku oraz Kopernicy, jak również przełożona wspólnoty z Wykrotu, a także Asystent Stowarzyszenia, brat Tomasz Wroński OFMCap.

Głównym celem Zgromadzenia był wybór Przewodniczącej oraz jej Rady. Siostry zebrane w naszym klasztorze wybrały na Przewodniczącą siostrę Rachel ze Šternberku (Czechy) oraz na kolejne radne: siostrę Immaculatę z Asyżu (klasztor Santa Croce), siostrę Józefę z Kopernicy (Słowacja), siostrę Weronikę ze Szczytna oraz siostrę Barbarę z Brwinowa.

Omówione zostały również ważne kwestie dotyczące funkcjonowania Stowarzyszenia, związane z formacją, wzajemną komunikacją, czy sprawami ekonomicznymi. Zaplanowano także pierwsze konkretne działania i propozycje formacyjne.

Dziękujemy Panu za ten czas łaski, za to, że prowadzi nas ku jedności z sobą i między nami.

 

Może Cię również zainteresować