św. Weronika Giuliani

Poznaj świętą Weronikę Giuliani

8 stycznia 2022

Zapraszamy do lektury publikacji przybliżających jedną z największych mistyczek i stygmatyczek Kościoła. Duchowa lektura Dziennika świętej Weroniki Giuliani może ubogacać naszą duchowość, kształtować naszą relację z Panem Bogiem oraz uczyć nas modlitwy.

 

Święta Weronika Giuliani. Pisma. Modlitwa.

Tłumaczenie, wybór i opracowanie: Judyta Katarzyna Woźniak, Wiesław Block, Zuzanna Rejmak, Wydawnictwo Serafin, Kraków 2020.

Publikacja zawiera obszerne fragmenty Dziennika świętej Weroniki. Nicią przewodnią pierwszej części serii wydawniczej jest temat modlitwy. Każdy z fragmentów poprzedzony jest krótkim wprowadzeniem ułatwiającym zrozumienie i poznanie kontekstu.

 

Święta Weronika Giuliani. Pisma. Maryja.

Tłumaczenie, wybór i opracowanie: Judyta Katarzyna Woźniak, Zuzanna Anna Rejmak, Wydawnictwo Serafin, Kraków 2021.

Publikacja zawiera obszerne fragmenty Dziennika świętej Weroniki. Tematem drugiego tomu serii jest Maryja, jej obecność w życiu mistyczki. Każdy z fragmentów poprzedzony jest krótkim wprowadzeniem ułatwiającym zrozumienie i poznanie kontekstu.

 

Znalazłam Miłość. Na modlitwie ze świętą Weroniką Giuliani.

Tłumaczenie, wybór i opracowanie: Judyta Katarzyna Woźniak, Wydawnictwo Serafin, Kraków 2020.

Modlitewnik zawiera fragmenty dziennika świętej Weroniki, przybliżające jej relację z Bogiem, jak również propozycje tradycyjnych modlitw, takich jak droga krzyżowa, litania czy nowenna, opartych na zapiskach stygmatyczki.

 

Święta Weronika Giuliani. Dziennik życia wewnętrznego.

Wybór, wprowadzenie i przypisy: Leone Veuthey, tłumaczenie: Wiesław Szymona, Wydawnictwo M, Kraków 2019.

Książka zawiera liczne fragmenty Dziennika świętej dotyczące kolejnych etapów jej życia, jak również dodatek zawierający artykuły Domenica Alfonsiego: Życie łaski w mistycznym doświadczeniu św. Weroniki Giuliani oraz Doświadczenie łaski w duchowym itinerarium św. Weroniki.

 

Dorota Mazur, Święta Weronika Giuliani.

Wydawnictwo M, Kraków 2020.

Niewielka publikacja przybliżająca historię życia oraz duchowość świętej Weroniki. Zawiera również informacje dotyczące Zakonu Mniszek Klarysek Kapucynek oraz Sanktuarium św. Weroniki Giuliani w Gorzowie Wielkopolskim. Zamieszczone zostały w niej także modlitwy, myśli świętej oraz katecheza wygłoszona przez Benedykta XVI podczas audiencji generalnej w 2010 roku.

 

Przebudzenie Giganta. Życie świętej Weroniki Giuliani.

Film DVD, Studio Katolik, Kraków 2019.

Film dokumentalny przybliżający historię życia oraz doktrynę św. Weroniki Giuliani. Zawiera świadectwa osób, które dobrze znają historię mistyczki i żyją jej duchowością. Treści filmu oparte zostały na zapiskach świętej.

Film jest już niedostępny na płytach DVD, można go obejrzeć na stronie katoflix.pl.

 

Wszystkie pozycje są dostępne u Mniszek Klarysek Kapucynek z Krakowa, kontakt: ekonomia@kapucynki.pl

Ponadto zamówienia można kierować bezpośrednio do wydawnictw:

Wydawnictwo M: tel. 12 259 00 03, 721 521 521.

Wydawnictwo Serafin: tel. 12 623 80 58.

Studio Katolik: e-mail: katolik@katolik.pl

Może Cię również zainteresować