Modlitwa św. Klara z Asyżu

Nowenna do świętej Klary

2 sierpnia 2018

Dzień I

W Imię Pańskie. Amen. Wśród różnych dobrodziejstw, które otrzymałyśmy i co dzień otrzymujemy od hojnego Dawcy, Ojca miłosierdzia, i za które powinnyśmy chwalebnemu Dobroczyńcy całym sercem dziękować, znajduje się wielkie dobrodziejstwo naszego powołania; im zaś ono jest doskonalsze i większe, tym więcej jesteśmy Bogu dłużne.

Święta Klaro, dziękuj dziś z nami Dobremu Ojcu za dar naszego powołania. Za Jego czułą miłość i troskę o nas. Święta Klaro – módl się za nami.

 

Dzień II

Syn Boży stał się dla nas drogą, którą nam pokazał i której nas uczył słowem i przykładem święty nasz ojciec Franciszek, prawdziwy Jego miłośnik i naśladowca. Powinnyśmy zatem, umiłowane siostry, rozważać niezmierzone dobrodziejstwa, jakimi nas Bóg obsypał, a w szczególności te, które zdziałał w nas przez swego umiłowanego sługę, świętego naszego ojca Franciszka.

Święta Klaro, dziękuj dziś z nami Dobremu Ojcu za dar Franciszka i za tych wszystkich, którzy ukazywali nam właściwą drogę, którzy zachęcali nas i wspierali w trudnych chwilach niepewności. Święta Klaro – módl się za nami.

 

Dzień III

[Święty Franciszek] Wszedł  na mur tego kościoła i do kilku ubogich ludzi, którzy znajdowali się w pobliżu rzekł głośno po francusku: Chodźcie i pomóżcie mi w pracy przy klasztorze świętego Damiana, bo będą tu mieszkać panie, których sława i święte życie wielbić będzie naszego Ojca niebieskiego w całym Jego Kościele świętym.

Święta Klaro, dziękuj dziś z nami Dobremu Ojcu za dar Kościoła świętego, za to, że nie kroczymy w pojedynkę, ale możemy pozostawać we wspólnocie. Święta Klaro – módl się za nami.

 

Dzień IV

Z jakąż więc troskliwością, z jakąż gorliwością ducha i ciała powinnyśmy spełniać nakazy Boga i naszego Ojca, aby przy pomocy Pana oddać Mu talent pomnożony. Sam bowiem Pan postawił nas jako wzór i zwierciadło mające być przykładem nie tylko dla innych, lecz również dla naszych sióstr, które powołał do naszego życia, aby i one były zwierciadłem i przykładem dla ludzi żyjących w świecie.

Święta Klaro, dziękuj dziś z nami Dobremu Ojcu za wszelkie dary i talenty, jakimi nas obdarzył i jakimi możemy służyć naszym bliskim. Święta Klaro – módl się za nami.

 

Dzień V

Gdy Najwyższy Ojciec niebieski raczył w swoim miłosierdziu oświecić moje serce łaską, abym za przykładem i pouczeniem świętego naszego Ojca Franciszka czyniła pokutę,  niedługo po jego nawróceniu wraz z kilkoma siostrami, które mi Pan dał wnet po moim nawróceniu, przyrzekłam mu z własnej woli posłuszeństwo, tak jak Pan udzielił nam światła swej łaski przez chwalebne życie i naukę świętego Franciszka.

Święta Klaro, dziękuj dziś z nami Dobremu Ojcu za dar światła, którym nas napełnia na naszych drogach podczas modlitwy, poprzez spotykane osoby i wydarzenia. Święta Klaro – módl się za nami.

 

Dzień VI

[Franciszek] zaś widząc, że byłyśmy fizycznie słabe i ułomne, ale nie cofałyśmy się przed niedostatkiem, ubóstwem, pracą i utrapieniem, ani przed lekceważeniem i wzgardą świata, lecz za przykładem świętych i jego braci uważałyśmy to za wielką rozkosz, uradował się bardzo w Panu, i z miłości ku nam zobowiązał się, że będzie nas osobiście i przez swój zakon otaczał zawsze serdeczną i troskliwą opieką, jak swoich braci.

Święta Klaro, dziękuj dziś z nami Dobremu Ojcu za wszystkie trudności, cierpienia i doświadczaną słabość, które są częścią naszego ziemskiego życia. Święta Klaro – módl się za nami.

 

Dzień VII

I tak z woli Pana i świętego ojca naszego Franciszka udałyśmy się do kościoła świętego Damiana, aby tam zamieszkać. Tu w krótkim czasie, Pan przez swoje miłosierdzie i łaskę pomnożył naszą liczbę, spełniając to, co przepowiedział przez swego Świętego.

Święta Klaro, dziękuj dziś z nami Dobremu Ojcu za to, że jest wierny i zawsze spełnia swoje obietnice. Święta Klaro – módl się za nami.

 

Dzień VIII

[Franciszek] napisał nam regułę życia, kładąc nacisk na to, żebyśmy zawsze trwały w świętym ubóstwie. I nie zadowolił się tym, że zachęcał nas za swego życia do miłości i zachowania najświętszego ubóstwa licznymi naukami i własnym przykładem, lecz zostawił nam jeszcze liczne pisma, abyśmy po jego śmierci nigdy od ubóstwa nie odstąpiły.

Święta Klaro, dziękuj dziś z nami Dobremu Ojcu za drogę ubóstwa, dzięki której wzrastamy wciąż w ufności i zawierzeniu. Święta Klaro – módl się za nami.

 

Dzień IX

A ponieważ wąska jest droga i ścieżka, i ciasna brama, którą się idzie i wchodzi do życia, niewielu jest tych, którzy nią idą i wchodzą. A wśród tych, którzy nią idą przez jakiś czas, tylko bardzo nieliczni trwają na niej do końca. Błogosławieni, którym dane jest iść tą drogą i wytrwać na niej aż do końca.

Święta Klaro, dziękuj dziś z nami Dobremu Ojcu za prowadzenie nas dzień po dniu wąską ścieżką. Święta Klaro – módl się za nami.

 

Wszystkie cytaty pochodzą z Testamentu świętej Klary.

oprac. s. Judyta.

Może Cię również zainteresować