aktualności Modlitwa

Nowenna do Ducha Świętego

26 maja 2017

Dzień 1 

Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. (Rdz 1,1-2)

Ojcze dobry, Stworzycielu świata, Ty powołałeś mnie dożycia. Oddaję Ci mój chaos wewnętrzny i wszystko to, co jest nieuporządkowane we mnie, w moich relacjach, w mojej pracy i codziennych zajęciach. Proszę Cię, posyłaj Twojego Świętego Ducha, niech On to wszystko porządkuje, aby moje życie stawało się coraz bardziej harmonijne i piękne na Twoją chwałę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

                – Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych

                – I zapal w nich ogień Twojej miłości.

Dzień 2

Tak mówi Pan Bóg: Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam». (Ez 37, 12-14)

Ojcze dobry, Ty dajesz życie w obfitości. Oddaję Ci to wszystko, co jest we mnie obumarłe. Oddaję Ci moją niechęć do życia, zaangażowania się, wysiłku. Poślij Twojego Świętego Ducha, niech On rozbudza we mnie entuzjazm, świeżość, odwagę. Niech w moim kruchym życiu objawia się Twoja moc. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

                – Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych

                – I zapal w nich ogień Twojej miłości.

Dzień 3

Anioł odpowiedział Maryi: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» (Łk 1, 35-38)

Ojcze dobry, Ty wybrałeś Maryję na Matkę Twojego Syna. Oddaję Ci moje życie, moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Posyłaj Twojego Świętego Ducha, niech On uzdalnia mnie do posłuszeństwa Tobie i prowadzi do postawy służby wobec wszystkich, których mi dajesz. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

                – Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych

                – I zapal w nich ogień Twojej miłości.

Dzień 4

A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia i błogosławił Boga. (Łk 2, 25-32)

Ojcze dobry, Ty objawiłeś swoje miłosierne oblicze w Twoim Synu Jezusie. Oddaję Ci siebie. Posyłaj Twojego Świętego Ducha, niech On otwiera moje oczy, uszy, moje serce na obecność Jezusa w moim życiu, w wydarzeniach codzienności, w osobach, które spotykam. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

                – Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych

                – I zapal w nich ogień Twojej miłości.

Dzień 5

Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel (Mt 4,1-4)

Ojcze dobry, Ty obdarzasz mnie wolnością. Oddaję Ci siebie w doświadczeniach pokus i głodów. Posyłaj Twojego Świętego Ducha, niech On umacnia mnie do walki ze złem i pozwala zawsze wybierać dobro. Niech wzmacnia moją wiarę, że Ty sam wystarczysz. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

                – Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych

                – I zapal w nich ogień Twojej miłości.

Dzień 6

W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.  (Łk 10,21)

Ojcze dobry, Ty objawiasz się prostym, ubogim i pokornym. Oddaję Ci moje serce, pełne lęku i smutku. Posyłaj Twojego Świętego Ducha, niech On napełnia mnie radością i pozwala mi wielbić Ciebie w każdym momencie mojego życia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

                – Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych

                – I zapal w nich ogień Twojej miłości.

Dzień 7

A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: «Eloi, Eloi, lema sabachthani», to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: «Patrz, woła Eliasza». Ktoś pobiegł i napełniwszy gąbkę octem, włożył na trzcinę i dawał Mu pić, mówiąc: «Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby Go zdjąć z krzyża». Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha.  (Mk 15, 33-38)

Ojcze dobry, Ty z miłości do mnie posłałeś Twojego Syna Jezusa i pozwoliłeś na Jego śmierć. Oddaję Ci wszystkie chwile, gdy czuję się opuszczona przez Ciebie, samotna i pozbawiona nadziei. Posyłaj Twojego Świętego Ducha, którego dał nam Pan Jezus w chwili swej śmierci, niech On będzie moim Pocieszycielem i Obrońcą w najtrudniejszych chwilach zwątpienia. Przez Chrystusa naszego Pana. Amen.

                – Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych

                – I zapal w nich ogień Twojej miłości.

Dzień 8

To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka! (J 14,25-27)

Ojcze dobry, Ty wskrzesiłeś Twojego Syna ze śmierci do życia. Posyłaj Twojego Świętego Ducha, niech On napełnia moje serce pokojem. Niech ten pokój, którego świat dać nie może, przenika moją codzienność, wszystkie prace i obowiązki oraz moje spotkania z innymi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

                 – Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych

                – I zapal w nich ogień Twojej miłości.

Dzień 9

Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, by wam zaświadczyć o tym, co dotyczy Kościołów. Jam jest Odrośl i Potomstwo Dawida, Gwiazda świecąca, poranna». Duch i Oblubienica mówią: «Przyjdź!» A kto słyszy, niech powie: «Przyjdź!» I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. (Ap 22,16-17)

Ojcze dobry, Ty napełniasz moje serce tęsknotą do spotkania z Tobą. Posyłaj Twojego Świętego Ducha, niech On uzdalnia mnie do wierności i wytrwałości na drodze mojego życia, abym w wieczności mogła trwać w Twojej bliskości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

                – Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych

                – I zapal w nich ogień Twojej miłości.

 

Może Cię również zainteresować

Brak komentarzy

Dodaj komentarz